Zarządzeniem Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr 37/2020

z dnia 28 września 2020 roku na Stanowisko Koordynatora

do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym

w Piotrkowie Trybunalskim został

Pan Tomasz Sokalski,

 

Kontakt:

 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Dąbrowskiego 7

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732 88 33

e-mail: t.sokalski@powiat-piotrkowski.pl 

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie

usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe

w Piotrkowie Trybunalskim;

 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi

zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami;

 

3) monitorowanie działalności Starosty Powiatu Piotrkowskiego

w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.