1.Rachunek bieżący Powiatu Piotrkowskiego:

24 20300045 1110 0000 0026 3610

Rodzaje wpłat: dotacje, subwencje.

 

2.Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego:

53 20300045 1110 0000 0138 0140

Rodzaje wpłat: wpłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, opłata ewidencyjna, zaświadczenia i wypisy z licencji) wpłaty usług geodezyjnych (wypisy, wyrysy, mapy) tablice informacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie.

 

3.Dochody Skarbu Państwa:

53 20300045 1110 0000 0026 3670

Rodzaje wpłat: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

4.Rachunek Opłaty Skarbowej Urzędu Miasta:

91 1090 2590 0000 0001 5213 1413

Rodzaje wpłat: wydanie zaświadczenia, zezwoleń, pozwoleń, koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, potwierdzenia za zgodność z oryginałem.