e - URZĄD

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz 1216) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, jest opublikowana w systemie ePUAP.

obrazek

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą następnie z poziomu tego konta złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.

Adres skrytki ePUAP: /StarostwoPiotrkow/skrytka

Ponadto w ramach e - URZĘDU Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim udostępniło szereg usług:

  • Internetowe umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji  (np. w sprawie rejestracji pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, itp.),
  • Status spraw Interesanta - Dowód rejestracyjny (umożliwia sprawdzenie czy dowód rejestracyjny jest już do odbioru),
  • Status spraw Interesanta - Prawo jazdy (umożliwia sprawdzenie czy prawo jazdy jest już do odbioru).
  • Obsługe interesanta z niepełnosprawnością słuchu i mowy która umożliwia umawianie się na wizytę w starostwie z udziałem tłumacza języka migowego,
  • Ekoportal - Centrum Informacji o Środowisku,
  • Geoportal Powiatu Piotrkowskiego.