Starostwo Powiatowe

  w Piotrkowie Trybunalskim
   przyjmuje klientów

        od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30

- Wydział Komunikacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 
przyjmuje klientów od godz. 7:30 do godz. 15:30

- Kasa Starostwa w budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 
 przyjmuje wpłaty od godz. 7:30 do godz. 14:30


- Kasa Starostwa w budynku przy ul. Sienkiewicza 16a
przyjmuje wpłaty od godz. 7:30 do godz.15:00

 

                Osoba z kierownictwa Starostwa przyjmuje klientów
           w każdy wtorek w godz. 9:00 - 14:00 

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 44 732 88 00)

           Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy,
          mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu
           roboczym
.

           Przyjmowanie Interesantów w sprawach skarg i wniosków
          przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa
           
odbywa się w dniach i godzinach pracy urzędu.