INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

 
1. Podstawowe informacje dotyczące BIP


Biuletyn Informacji Publicznej BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony został w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do do informacji publicznej,

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Obsługa Biuletynu


Strona, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię,
a następnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy:

1) "Menu Przedmiotowe" - znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w Biuletynie.

2) "Redakcja" - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP, 

3) "Instrukcja obsługi" - kategoria znajdująca się poniżej "redakcji". Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu,

4) "Informacja o liczbie odwiedzin" - znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu
i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony,

5) "Statystyki" - kategoria ta również znajduje się w menu, u góry ekranu. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat liczby wyświetleń poszczególnych podstron opublikowanych na stronie,

6) "Moduł wyszukujący" - znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierające interesujące nas słowo lub frazę),

7) "Rejestr zmian" - znajduje się poniżej każdej wyświetlonej podstrony i określa datę danej zmiany.

8) "Najnowsze artykuły" - znajduje się poniżej "wyszukiwarki". Wyświetla listę ostatnio dodanych artykułów.


9) "Mapa biuletynu" - znajduje się w menu, u góry ekranu. Otwiera mapę nawigacyjną BIP
z podziałem na kategorie.

10) " BIP" - znajduje się w menu, u góry ekranu. Strona startowa.

11) "Twoje sprawy" - znajduje się w menu, u góry ekranu. umożliwia przeglądanie spraw z Rejestru Spraw.

 

3. Dodatkowe elementy Biuletynu

 

"Opcje drukowania" - istnieje możliwość drukowania podstron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie.:

1) "Drukowanie podstron" - opcja ta umożliwia wydrukowanie każdej podstrony opublikowanej w Biuletynie. Po otwarciu danej kategorii klikamy w ikonkę drukarki,
by wydrukować widoczne informacje,

2) "Drukowanie załączników do artykułów" - opcja ta umożliwia wydrukowanie załączników dołączonych do artykułów (dokumentów, aktów prawnych, budżetu, itp.). Jeśli do danego artykułu dołączono dokument możemy go wydrukować poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się poniżej, przy czym możliwe jest zarówno pobranie
i wydrukowanie dokumentu - "Pobierz", jak i sprawdzenie jaką treść zawiera - zobacz".

"Rozwijalne menu" - opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii
i podstronie się aktualnie znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstronę,
u góry ekranu wyświetli się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej podstrony, np. Powiat > Gminy w powiecie > Gmina xxxxxx.

"Odnośnik do głównej strony BIP" - opcja ta umożliwia automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez kliknięcie  na logo BIP.

" A-  A+ " - strona posiada funkcję dla osób słabo widzących wystarczy wybrać
(A- mniejszą czcionkę A+ większą czcionkę).