Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Uchwały Zarządu Powiatu 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Załączniki

Uchwała Nr 1 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w ZS CKU w Czarnocinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi Powiatu Piotrkowskiego (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gąskach stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego. (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (1006.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania problemów w polskim rolnictwie (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7 z dnia 21 grudnia 2018 roku w spraqwie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 746 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu WPF Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019-2026 (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 747 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem do Uchwały w sprawie WPF (87.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania w formie darowizny PCMiD urządzeń na Oddział Noworadków oraz Oddział Chorób Wewnetrznych dla celów działalności oddziałów szpitalnych (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (686.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w wyniku monitoringu w ZS CKU w Wolborzu (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Piotrkowskiego w Związku Powiatów Polskich (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (386.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pani Agaty Wojtani Kierownikowi Wydziału Transportu i Ruchu Drogowego (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku dydaktycznego usytuowanego na nieruchomności położonej w Czarnocinie (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie upowaznienia do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zezwoleń do korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz działań w zakresie okreslenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w ZSP CKU w Szydłowie (229.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składnika majatku ruchomego (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustelenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (720.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29 z dnia 31 stycznia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu Polska Cyfrowa (950.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (412kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (482.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (335.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej położonej na terenie gminy Wolbórz do kategorii dróg gminnych (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawiie wydania opinii o zaliczeniu drogi w miejscowości Bujny oraz ul. Północna w miejscowości Wola Krzysztoporska do kategorii dróg gminnych (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (319.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (1022.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim (579.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza energetycznego, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntówq numerem 210, położonej w obr. 8 miasta Sulejów (645.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wybopru partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005.18 (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (369kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2019 roku (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynków usytuowanych na nieruchomości położonej w Wolborzu będącej w trwałym zarządzie ZS CKU w Wolborzu (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (619.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (751.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działek do kategorii dróg gminnych (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (589.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu budżetu (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Piotrkowskiego do Zespołu Zarządzającego realizacją porozumienia o utworzeniu Konsorcjum (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 630 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego (497.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gąskach (329.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (535.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wskazania Członków Zarządu upoważnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciaganiu kredytów i pożyczek (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (554.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu do spraw organizacji Powiatowego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Piotrkowie (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 (748.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę deszczowni szpulowej, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 74 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 75 zdnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (764.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 76 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (367.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 77 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKU w Wolborzu (374.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 78 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 79 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w roku 2019 (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 80 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert (555.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 81 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (435kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 82 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 83 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 84 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w czwartych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (376.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 85 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 86 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 87 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 88 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 89 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKU w Wolborzu (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 90 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 91 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 88.2019 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2019 w (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 92 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad przyznawania dofinansowań w 2019 roku w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiat Piotrkowski. (442.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr 93 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3 na wynajęcie podmiotowi niepublicznemu powierzchni Bloku Operacyjnego (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 94 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 95 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą włąsnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 96 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą włąsnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 97 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą włąsnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 98 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, w obrębie Bujny (367.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 99 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (278.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 100 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Piotrkowskiego (265.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 101 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (364kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 103 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (927kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 104 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Rozprza w miejscowości Niechcice (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 105 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Wolborzu (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 106 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS CKU w Wolborzu umowy użyczenia nieruchomości (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 107 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego Powiatowego Urzedu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim pt. W kierunku pracy (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 108 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 76.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku i Nr 882019 z dnia 16 maja 2019 roku (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 109 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (322.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 111 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Rozprza (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 112 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 (964.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 113 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (964.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 114 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 115 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 114 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 116 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 roku (613.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 117 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZS CKP w Bujnach (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 118 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKU w Wolborzu (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 119 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (875.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 120 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składnika majatku ruchomego- samochodu osobowego (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 121 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działek w miejscowości Wola Krzysztoporska do kategorii dróg gminnych (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 122 z dnia 11 lipca 2019 roku dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej - dróg na terenie miasta Bełchatów (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 123 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia (672.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 124 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadąń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (667kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 125 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czarnocinie (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 126 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (108.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 127 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie oceny dzialalności WTZ z siedzibą w Wolborzu za 2018 rok (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 128 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie niodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego na stanie PCUW do Starostwa Powiatowego (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 129 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 130 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 131 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Piotrkowskiego do przeprowadzenia negocjacji w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 132 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku (309.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 133 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (229.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 134 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w piątych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (373.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 135 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 136 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (391.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 137 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (737.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 138 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania KWP w Łodzi umową darowizny zestawu komputerowego (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 139 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody PCMD na udostepnienie SSW części powierzchni w nieodpłatne użytkowanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności leczniczej. (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 140 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 128 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego na stanie trwałych i wysposażenia PCUW (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 141 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia zawodów w ZS CKU w Sulejowie (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 142 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 143 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr 144 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody PCMD na zbycie w formie darowizny sprzetu i aparatury medycznej na rzecz SSW w Piotrkowie Trybunalskim (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 145 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 146 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 362 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad roliczeń podatku VAT (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 147 z dnia 16 wrzesnia 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (315.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 148 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi (800.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 149 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 150 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości będacej w trwałym zarządzie ZS CKU w Czarnocinie (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 151 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 152 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złozonych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PCMD (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 153 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przekazania przez Powiat Piotrkowski samochodu osobowego do ZDP (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 154 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (553.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 155 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majatku ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Piotrkowskiego będącego na wyposażeniu ZDP (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 156 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Elizy Bartkowskiej z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 157 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 158 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 159 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi (209.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 160 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Samulaka z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora PCMiDw Piotrkowie Trybunalskim (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 161 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PCMiD (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 162 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 163 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 164 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolonia Oprzężów, gm. Wola Krzysztoporska (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 165 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 166 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego PUP - Aktywizacja ośób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim (69.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 167 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 168 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 169 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 36z z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT (131.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 170 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 171 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 172 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działek do kategorii dróg gminnych (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 173 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych (551.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 174 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 175 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030 (725.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 176 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 177 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie sporzadzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego za lata 2017-2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 178 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej i linii kablowej oraz budowę nowej stacji transformatorowej i linii kablowej (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 179 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza światłowodowego doziemnego i napowietrznego na terenie działki w Bujnach (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 180 z dnia 14 listopadas 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci światłowodowej na nieruchomości zabudowanej położonej w Skotniki 67 (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 181 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uzgodnienia wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 182 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku magazynowym usytuowanym na nieruchomości położonej w Bujnach (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 183 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 184 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (204.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 185 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru oferty oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 186 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 187 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 188 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej na działce 210 obr. 8 Sulejów - Miasto (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 189 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej płatności bezgotówkowych (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 190 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 191 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunlskim (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 192 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 175 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia projektu WPF Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030 (336.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 193 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 176 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 194 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora PCUW w Piotrkowie Trybunalskim (277.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 195 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019-2027 (406.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 196 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 197 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 198 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 353 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 199 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Piotrkowski w 2020 roku (512.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 200 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 (909kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 201 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości obręb Bujny gmina Wola Krzysztoporska (176.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 202 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 203 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum usług Wspólnych (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 204 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 205 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 206 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP CKU w Szydłowie (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 207 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKU w Wolborzu (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 208 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKU w Sulejowie (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 209 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 (989.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 210 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert (608.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 211 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 212 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pana Grzegorza Szewczyka dyrektora ZS CKU w Czarnocinie (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 213 z dnia 11 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego PUP w Piotrkowie Trybunalskim pt. W kierunku pracy realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 214 z dnia 11 lutego 2020 roku zmieniajaca uchwałe w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego PUP w Piotrkowie Trybunalskim pt. Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 215 z dnia 11 lutego 2020 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego PUP w Piotrkowie Trybunalskim pt. Samodzielni - Przedsiębiorczy (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 216 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetragowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu (289.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr 217 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościa będąca własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 218 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będąca własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 219 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będąca własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwąła Nr 220 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 221 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będąca własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 222 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Czarnocinie (317.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 223 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Czarnocinie (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 224 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok (915.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 225 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiazań z tytułu kredytów (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 226 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 227 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 228 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Seniorów Powiatu Piotrkowskiego (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 229 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działek do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 230 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwąła Nr 231 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (299.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 232 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok (620.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 233 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKZ w Bujnach (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 234 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKU w Czarnocinie (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 235 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKU w Sulejowie (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 236 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP CKU w Szydłowie (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 237 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKZ w Bujnach (422kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 238 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora PCUW w Piotrkowie Trybunalskim (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 239 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Bujnach (286.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 240 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi ZS CKU w Wolborzu (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 241 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 242 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 243 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKZ w Bujnach (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą Nr 244 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok (440.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 245 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiacej współwłasność Powiatu Piotrkowskiego położonej w Piotrkowie Trybunalskim (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 246 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 247 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 248 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anetta Wróbel-Nowakowska
Data utworzenia:2019-02-11 08:48:58
Wprowadził do systemu:Stanisław Stepień
Data wprowadzenia:2018-12-04 12:20:33
Opublikował:Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anetta Wróbel-Nowakowska
Data publikacji:2018-12-04 12:23:04
Ostatnia zmiana:2020-03-31 08:29:44
Ilość wyświetleń:2534

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij