Kierownik Wydziału - Karolina Cubała tel. 44 732-78-20