Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim 

Sylwia Tokarska

tel: 44 732-88-09, kom. 781-555-147

e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl

Akty prawne