Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Trybunalskim

Dąbrowskiego 7,
97-300 Piotrków Trybunalski
 
Sekretariat
tel: (44) 732 88 00
tel: (44) 732 88 01
fax: (44) 732 88 03

NIP 771-23-83-969
REGON 590650130


Powiat Piotrkowski

 NIP 771-23-05-343
REGON 590648416

KOD TERYTORIALNY 1010
 
 Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu,
Wydział Edukacji,
Wydział Kontroli i Informacji,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Finansowo - Księgowy,
Wydział Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych,
Wydział Aktywizacji Społecznej,
Wydział Cyfryzacji i Administracji,
Inspektor Ochrony Danych,
Archiwum Zakładowe
ul.Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Wydział Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa,
Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

Geodeta Powiatowy,
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Sienkiewicza 16A
97-300 Piotrków Trybunalski

Koordynator ds. Dostępności  
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Wydział Komunikacji
ul. Dąbrowskiego 12
97-300 Piotrków Trybunalski


Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
ul. Sienkiewicza 16A
97-300 Piotrków Trybunalski

TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT W WYDZIALE KOMUNIKACJI
(44) 732-31-94

lub
781-500-183

 

  

                  obrazek                

obrazek 

     obrazek     

obrazek 

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek