Zamknij okno Drukuj dokument

Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa od 2018

Załączniki

Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 02.03.2018r. wydana została dla Inwestora PROLOGIS POLAND REIT Sp. z o.o. i PROLOGIS POLAND CI (P) Sp. z o.o. decyzja 132-2018 o zmianie pozwolenia na budowę (365.6kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 23.02.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Elektrownia PV 5 Sp. z o. o. w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni (255.3kB)    
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 1/2018 z dnia 12.03.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (834.9kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 12.03.2018r. wydana została dla Inwestora Gminy Wola Krzysztoporska decyzja 152/2018 o zmianie pozwolenia na budowę (360.6kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 09.02.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Dariusza Badek o wydanie pozwolenia na budowę (236.8kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 15.02.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Agnieszki Skrobek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę (228kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 14.03.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Justyny Wlaźniak o wydanie pozwolenia na budowę (241.6kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 19.04.2018 r. wydana została dla Inwestora Dariusza Badka decyzja nr 229/2018 o pozwoleniu na budowę (276.8kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 23.04.2018 r. została wydana dla Inwestora Elektrownia PV 5 Sp. z o. o. decyzja nr 235/2018 dnia 23.04.2018r. o pozwoleniu na budowę (258.5kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 08.03.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Plan Europe Sp. z o.o. w zakresie zmiany pozwolenia na budowę (326.7kB)    
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (445.6kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 22.12.2017r. do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Wola Krzysztoporska o zmianę decyzji nr 53/2010 z dnia 28.01.2010r. Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę (288.9kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 14.05.2018r. wydana została dla Inwestora Justyny Wlaźniak decyzja nr 312/2018 o pozwoleniu na budowę (269.7kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 18.05.2018r. wydana została dla Inwestora Agnieszki Skrobek, decyzja nr 327/2018 o pozwoleniu na budowę (245.7kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 11.05.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Tadeusza Pyć w sprawie ustalenia pozwolenia na budowę (250.6kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 27.04.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora KWAT-POL Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę (232.7kB)    
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 2/2018 z dnia 08.06.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (380.5kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 08.06.2018r. wydana została dla Inwestora Gminy Wola Krzysztoporska decyzja nr 393/2018 o zmianie pozwolenia na budowę (317.2kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 25.05.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Agnieszki i Tomasza Maciejek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (239.4kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 08.06.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Sławomira Oleksiewicza w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (285.8kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 19.06.2018 r. została wydana dla Inwestora Tadeusza Pyć, decyzja nr 448/2018 o pozwoleniu na budowę (257.2kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 21.06.2018 r. została wydana dla Inwestora Agnieszki Skrobek, decyzja nr 136/IN/2018 o uchyleniu pozwolenia na budowę (247.1kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 28.06.2018r wydana została dla Inwestora KWAT-POL Sp. z o.o. decyzja nr 477.2018 o pozwoleniu na budowę (282kB)    
Wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków polegającej na budowie: hali technologicznej kompostowni, reaktora biologicznego, ... na działkach mr 183/9, 1119, 1106/4 , 1106/5, 1106/13 odręb 0003, miasto Wolbórz (383.3kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 11.07.2018 r. została wydana dla Inwestora Sławomira Oleksiewicza decyzja o pozwoleniu na budowę (292kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 14.06.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę (299.9kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 24.07.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Agnieszki i Marcina Bilariusz o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (354.9kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana dla Inwestora Gminy Wolbórz, decyzja nr 583/2018 w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków (445.7kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 20.07.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Agaty i Marka Rozwandowicz w sprawie pozwolenia na budowę na działce nr ew. 249 obręb 0021 Podolin (242.5kB)    
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice na odcinku Bazar - Mierzyn od km 5+351 km do km 10+223 km mb (649.4kB)    
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2 budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 84 DJP każdy, 2 zamkniętych zbiorników na gnojownicę o poj. 600,0 m3 każd, ... na działce nr ew. 112 obręb Lutosławice Szlacheckie, gmina Grabica (362kB)    
Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z wewnetrznym układem komunikacji i parkowania ... na działkach nr ewid. 1590/3, 1594/3, 1593/1, 1592/2, 1592/1, obr. 0008, m. Wolbórz oraza działce nr ewi (340.2kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 23.08.2018 r. została wydana dla Inwestora Agaty i Marka Rozwandowicz decyzja nr 654/2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budynek inwentarski ... nr ew. 249 obręb 0021 Podolin, gm Moszczenica (249.5kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 24.08.2018 r. została wydana dla Inwestora ECO VOLT Jerzy Moskała decyzja nr 656/2018 o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej na działce nr ewid. 636, obręb Dęba, gmina Ręczno (280kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 16.08.2018 r. wpłynął wniosek Agnieszki Skrobek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Wola Niechcicka Stara, nr ewid działki 103, gmina Rozprza (227.4kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 03.09.2018 r. została wydana dla Inwestora Agnieszki i Tomasza Maciejek decyzja nr 696/2018 pozwolenie na budowę; dwa budynki inwentarskie - chlewnie, nr ew. 166 i 167 obręb 0009 Gościmowice II, gm Moszcz (242.9kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 03.08.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek P3 Piotrków Park Sp. z o.o. o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (240.5kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 17.09.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice na odcinku Bazar - Mierzyn od km 5+351 do km 10+223 (561kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali magazynowej nr 1 - etap 3 w ramach budowy Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3 Piotrków, na działkach nr ew. 3/8, 3/10, 3/19, ...Wola Bykowska gm Gr (290.9kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 14.08.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek P3 Piotrków Park Sp. z.o.o. o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę hali magazynowej nr 11 na działce nr ew. 1/39 obręb 0040 Wola Bykowska, gmina Grabica or (284.6kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 25.09.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek inwestora Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na budowę nr 629/2018 (268.8kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali magazynowej nr 11 w ramach budowy "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3" na działkach nr ew. 1/39, 2/9, 71, 1/40, 2/10. Wola Bykowska gm Grabica (337kB)    
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbudowę hali magazynowej nr 9 w ramach budowy "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3" na działce nr ew. 2/9, Wola Bykowska gm Grabica (257kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Zofia Librowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Nieśmiałek
Data wprowadzenia:2018-08-06 11:12:09
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2018-08-06 11:20:09
Ostatnia zmiana:2018-11-07 10:12:29
Ilość wyświetleń:284