Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2012-01-18 11:54:28 Sylwia Więckowska Utworzenie
2012-01-18 11:57:18 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-01-18 12:13:07 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela."
2012-01-18 12:33:35 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru"
2012-01-18 12:47:15 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez powiat piotrkowski.."
2012-01-18 12:53:06 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli "
2012-01-18 13:01:52 Sylwia Więckowska Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-01-18 13:01:52 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-01-18 13:01:52 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciel
2012-01-18 13:01:52 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru" na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okr
2012-01-18 13:01:52 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez powiat piotrkowski.." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez powiat piotrkowski.."
2012-01-18 13:01:52 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli " na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczy
2012-01-18 14:20:17 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich"."
2012-01-18 14:28:23 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.."
2012-01-18 14:31:56 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów."
2012-01-18 14:35:19 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów."
2012-01-18 14:38:19 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica."
2012-01-18 14:42:16 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego."
2012-01-18 14:49:18 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501 E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandr"
2012-01-18 14:53:23 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505 E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandr"
2012-01-18 14:57:35 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica."
2012-01-18 15:43:19 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie."
2012-01-18 15:47:00 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532 E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica."
2012-01-18 15:50:57 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki."
2012-01-18 15:55:04 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska."
2012-01-18 15:57:45 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz."
2012-01-18 16:00:53 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych."
2012-01-18 16:13:21 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłac"
2012-01-18 16:20:50 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka."
2012-01-18 16:23:56 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego."
2012-01-18 16:32:59 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce."
2012-01-18 16:40:38 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi."
2012-01-18 16:44:36 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych."
2012-01-18 17:04:59 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki."
2012-01-18 17:09:28 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną."
2012-01-18 17:13:32 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie"
2012-01-18 17:14:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szk"
2012-01-18 17:17:45 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkol"
2012-01-18 17:20:44 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej."
2012-01-18 17:23:49 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie."
2012-01-18 17:32:14 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek."
2012-01-18 17:39:05 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół."
2012-01-18 17:43:03 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciel
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru" na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okr
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez powiat piotrkowski.." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez powiat piotrkowski.."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli " na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczy
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich"." na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe za
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.." na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów." na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów." na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica." na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501 E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandr" na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501 E/1 kategorii d
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505 E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandr" na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505 E/1 kategorii d
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica." na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na te
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie." na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532 E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica." na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532 E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki." na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska." na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz." na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych." na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłac" na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczeg
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka." na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna,
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce." na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi." na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych." na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki." na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporo
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną." na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie n
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szk" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, któr
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkol" na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej." na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej."
2012-01-19 11:19:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie." na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie."
2012-01-19 11:19:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek." na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek."
2012-01-19 11:19:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół." na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkow
2012-01-19 11:19:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia." na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia."
2012-01-19 12:58:35 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-01-19 12:58:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-01-19 12:59:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-01-19 13:00:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru" na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-01-19 13:00:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez powiat piotrkowski.." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-01-19 13:00:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli " na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-01-23 08:26:30 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku."
2012-01-23 08:26:30 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku."
2012-01-23 08:27:26 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku."
2012-01-23 08:28:39 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku."
2012-01-23 08:28:39 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku."
2012-01-23 08:28:40 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich"." na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.." na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów." na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów." na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica." na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501 E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandr" na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505 E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandr" na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica." na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie." na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku."
2012-01-23 08:33:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532 E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica." na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki." na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska." na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz." na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych." na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłac" na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka." na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce." na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi." na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych." na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki." na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku."
2012-01-23 08:39:33 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną." na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szk" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkol" na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej." na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie." na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek." na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół." na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku."
2012-01-23 08:44:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia." na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku."
2012-01-27 09:55:13 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski"
2012-01-27 09:55:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku." na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku."
2012-01-27 09:55:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku." na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku."
2012-01-27 09:55:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku."
2012-01-27 09:55:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku." na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku."
2012-01-27 09:55:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku." na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku." na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku." na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku." na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku." na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku." na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku." na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku." na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku." na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku." na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku." na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku." na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku." na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku." na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku." na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku."
2012-01-27 09:55:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku." na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku."
2012-01-27 09:55:33 Sylwia Więckowska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2012-01-27 09:55:42 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-01-27 09:56:14 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-02-02 12:39:03 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimz dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-02-02 12:39:04 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-12 11:15:46 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku"
2012-04-12 11:15:47 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-12 11:16:19 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku"
2012-04-12 11:16:20 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-12 11:17:17 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku."
2012-04-12 11:17:17 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-12 11:17:34 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku."
2012-04-12 11:17:35 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski"
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku." na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku." na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku." na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku." na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku." na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku." na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku." na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku." na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku." na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku." na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku." na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku." na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku." na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku." na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku." na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku." na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku." na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku."
2012-04-12 11:18:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku." na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku."
2012-04-12 11:18:06 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku." na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku."
2012-04-12 11:18:06 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku." na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku."
2012-04-12 11:18:06 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku." na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku."
2012-04-12 11:18:06 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-12 11:22:27 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-04-12 11:22:28 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:15:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku." na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego."
2012-04-13 08:15:16 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:16:23 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku." na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela."
2012-04-13 08:16:24 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:17:49 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela."
2012-04-13 08:17:50 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:18:48 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku." na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru "
2012-04-13 08:18:48 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:19:23 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-13 08:19:23 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:19:41 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Na
2012-04-13 08:19:42 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:19:55 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciel
2012-04-13 08:19:55 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:23:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku." na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-04-13 08:23:02 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:25:27 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku." na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych"
2012-04-13 08:25:28 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:26:49 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku." na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich"
2012-04-13 08:26:49 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:27:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-04-13 08:27:47 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:28:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-04-13 08:28:21 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:29:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-04-13 08:29:05 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:29:49 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-04-13 08:29:50 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:30:29 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku." na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-13 08:30:29 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:31:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandró"
2012-04-13 08:31:14 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:31:43 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandró" na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii dr
2012-04-13 08:31:43 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:32:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandró"
2012-04-13 08:32:09 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:32:50 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandró" na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii dr
2012-04-13 08:32:51 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:33:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandró" na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii dr
2012-04-13 08:33:40 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:33:55 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandró" na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii dr
2012-04-13 08:33:56 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 08:34:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku." na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-04-13 08:34:47 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:16:24 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku." na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-04-13 10:16:28 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:16:53 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku." na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-04-13 10:16:53 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:17:23 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku." na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-04-13 10:17:24 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:18:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku." na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-04-13 10:18:00 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:18:31 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku." na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-04-13 10:18:32 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:19:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku." na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-04-13 10:19:05 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:19:34 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku." na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłac"
2012-04-13 10:19:35 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:20:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku." na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka "
2012-04-13 10:20:16 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:22:54 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłac" na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczeg
2012-04-13 10:22:55 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:25:49 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku." na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-13 10:25:50 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:26:31 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-04-13 10:26:31 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:27:17 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust."
2012-04-13 10:27:18 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:27:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku." na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-04-13 10:27:48 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:28:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku." na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki "
2012-04-13 10:28:38 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:29:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku." na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną "
2012-04-13 10:29:11 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:29:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szk"
2012-04-13 10:29:58 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:30:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkol"
2012-04-13 10:30:39 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:31:41 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce"
2012-04-13 10:31:42 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:32:06 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku." na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-04-13 10:32:07 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:32:40 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku." na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania"
2012-04-13 10:32:41 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:33:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku." na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół "
2012-04-13 10:33:06 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:33:36 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku." na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usuni"
2012-04-13 10:33:37 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:33:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku." na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-04-13 10:34:00 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:34:23 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku." na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-13 10:34:24 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:37:31 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust." na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowy
2012-04-13 10:37:32 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:40:24 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szk" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, któr
2012-04-13 10:40:25 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:41:48 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkol" na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-04-13 10:41:48 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:43:27 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usuni" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji u
2012-04-13 10:43:28 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-13 10:44:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia," na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-04-13 10:44:01 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-04-17 08:12:37 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 17.04.2012 rok"
2012-04-17 08:12:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-04-17 08:12:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-17 08:12:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-04-17 08:12:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-04-17 08:12:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-04-17 08:12:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-04-17 08:12:39 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-05-02 10:00:14 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "123"
2012-05-02 10:00:15 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-05-02 10:02:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "123" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pi"
2012-05-02 10:02:21 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-05-02 10:58:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pi" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia
2012-05-02 10:58:48 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-05-07 08:54:33 Sylwia Więckowska Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka"
2012-05-07 08:54:34 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-05-07 09:26:58 Sylwia Więckowska Usunięto załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 17.04.2012 rok"
2012-05-07 09:26:58 Sylwia Więckowska Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-05-07 09:27:00 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-05-08 08:24:56 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-05-08 08:24:57 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-05-08 08:24:58 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-11 08:38:51 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-11 08:38:52 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-06-12 13:53:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-06-12 13:53:38 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-12 13:53:43 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-26 09:19:37 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "123"
2012-06-26 09:19:38 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-26 09:22:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "123" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pi"
2012-06-26 09:22:43 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-26 09:27:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pi" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia
2012-06-26 09:27:21 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-26 09:34:45 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pi" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia
2012-06-26 09:34:50 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-28 14:59:51 Sylwia Więckowska Usunięto załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-06-28 14:59:52 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-06-28 14:59:53 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-06-28 15:00:36 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-06-28 15:00:36 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-06-28 15:00:37 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od u
2012-06-28 15:00:38 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-08-13 08:51:54 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-08-13 08:51:55 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-08-13 09:16:22 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-08-13 09:16:23 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-08-13 09:17:53 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia
2012-08-13 09:17:54 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-08-13 13:50:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-08-13 13:50:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-08-13 13:50:11 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-09-12 09:20:46 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-09-12 09:20:47 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-09-12 09:20:58 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-09-12 09:24:50 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego "
2012-09-12 09:24:54 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-09-12 09:25:58 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2012-09-12 09:25:59 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-09-12 09:27:41 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2012-09-12 09:27:42 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-10-29 14:07:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-10-29 14:07:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2012-10-29 14:07:02 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2012-10-29 14:07:03 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-10-29 14:09:48 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania "
2012-10-29 14:09:50 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-11-06 09:46:32 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie"
2012-11-06 09:46:33 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-11-06 09:47:19 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie" na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej "
2012-11-06 09:47:19 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-11-06 15:03:20 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2012-11-06 15:03:21 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2012-11-06 15:03:22 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-04 08:21:55 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-04 08:22:05 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-04 14:22:57 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-12-04 14:22:58 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2012-12-04 14:22:59 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-04 14:23:10 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:29:13 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok"
2012-12-31 11:29:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-12-31 11:29:14 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2012-12-31 11:29:15 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:29:24 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:29:49 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "158"
2012-12-31 11:29:54 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:30:06 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "169"
2012-12-31 11:30:07 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:31:42 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "158" na "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:31:43 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:33:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "169" na "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:33:10 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2012-12-31 11:34:04 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:34:05 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:34:06 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2012-12-31 11:45:43 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim"
2012-12-31 11:45:44 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-01-23 08:27:39 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu "
2013-01-23 08:27:40 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 23.01.2013 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2013-01-24 08:19:00 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-01-24 08:19:01 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu " na "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu "
2013-01-24 08:19:02 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 14.02.2013 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 23.01.2013 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 23.01.2013 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-14 14:11:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-14 14:11:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu " na "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu "
2013-02-14 14:11:14 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-02-14 14:11:44 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "174"
2013-02-14 14:11:45 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-02-14 14:13:13 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "174" na "Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Sulejowie"
2013-02-14 14:13:14 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 14.02.2013 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 14.02.2013 rok"
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 23.01.2013 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 23.01.2013 rok"
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 31.12.2012 rok"
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.12.2012 rok"
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 06.11.2012 rok"
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 29.10.2012 rok"
2013-02-28 09:23:07 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 12.09.2012 rok"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 13.08.2012 rok"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.06.2012 rok"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2012 rok"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 20.04.2012 rok"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.01.2012 rok"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr VIII/55/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr XXIX/200/02 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nau
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela" na "Uchwała Nr V/37/03 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru " na "Uchwała Nr XV/105/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie okre
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski" na "Uchwała Nr XIX/157/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół (placówek) prowadzonych przez Powiat Piotrkowski"
2013-02-28 09:23:08 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych" na "Uchwała Nr XIX/158/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich" na "Uchwała Nr XXI/183/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zame
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych" na "Uchwała Nr XXVII/229/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/230/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów" na "Uchwała Nr XXVII/231/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Aleksandrów"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXVII/232/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/254/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1501E/1 kategorii drogi powiat
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiatowej na terenie gminy " na "Uchwała Nr XXIX/255/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/231/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi Nr 1505E/1 kategorii drogi powiat
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr XXIX/256/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na ter
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie" na "Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni stomatologicznej w Gomulinie"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica" na "Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2007 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1532E kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz i Gminy Moszczenica"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki" na "Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska" na "Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pozbawienia dróg Nr 1527E i 1529E kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz" na "Uchwała Nr XVIII/146/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 września 2008 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1526E (odc. 1 i odc. 2) kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Wolbórz"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych" na "Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych"
2013-02-28 09:23:09 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania " na "Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVI/211/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łochyńsku"
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczna, Garncarska, Wschodnia, Góra Strzelecka " na "Uchwała Nr XXVII/219/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulic: Milejowska, Częstochowska, Plac Straży, Polna, Rynek, Nadrzeczn
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce" na "Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Szynczyce"
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi " na "Uchwała Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi "
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych" na "Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych"
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołoporodowego, poradni protetyki " na "Uchwała Nr IV/27/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację poradni ryzyka okołopo
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną " na "Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowi
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze" na "Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym pow
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć " na "Uchwała Nr VII/50/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć "
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce" na "Uchwała Nr VII/51/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie" na "Uchwała Nr VII/52/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie"
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania" na "Uchwała Nr XI/84/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół " na "Uchwała Nr XI/85/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/2002 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązk
2013-02-28 09:23:10 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia" na "Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia" na "Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XVII/126/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 rokuw sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim."
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego " na "Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne n
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie " na "Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie "
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia warunków i zasad korzystania " na "Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenia war
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej " na "Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Powi
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim"
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu " na "Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu "
2013-02-28 09:23:11 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Sulejowie" na "Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Sulejowie"
2013-02-28 09:23:17 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-02-28 09:34:06 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całoś"
2013-02-28 09:34:07 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-03-01 13:49:10 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 28.02.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-03-01 13:49:13 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-03-01 14:06:26 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całoś" na "Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały XVI/123/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawi
2013-03-01 14:06:27 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-03-21 10:21:24 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 19.03.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-03-21 10:21:30 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-03-21 10:24:03 Sylwia Więckowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIV/190/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usuni" w pozycji nr 67
2013-03-21 10:24:04 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-03-21 10:39:44 Sylwia Więckowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIV/190/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usuni" na "Uchwała Nr XXIV/190/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji u
2013-03-21 10:39:45 Sylwia Więckowska Aktualizacja
2013-04-30 08:07:48 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "198" w pozycji nr 68
2013-04-30 08:07:50 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-04-30 08:08:22 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "198" na "Uchwała Nr XXV/198/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których wła"
2013-04-30 08:08:23 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-04-30 08:08:35 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "200" w pozycji nr 69
2013-04-30 08:08:43 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-04-30 08:08:57 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "200" na "Uchwała Nr XXV/200/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego."
2013-04-30 08:08:58 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-04-30 08:55:32 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/198/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których wła" na "Uchwała Nr XXV/198/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określen
2013-04-30 08:55:32 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-04-30 11:46:02 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 30.04.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-04-30 11:46:05 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-04-30 11:46:19 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-09 08:23:18 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 07.08.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-08-09 08:23:24 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-09 08:34:24 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/218/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 72
2013-08-09 08:34:28 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-09 08:35:14 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/222/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 czerwca 2013 roku " w pozycji nr 73
2013-08-09 08:35:21 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-09 08:35:43 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/222/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 czerwca 2013 roku " na "Uchwała Nr XXVIII/222/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego"
2013-08-09 08:35:44 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-26 07:17:54 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/227/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wym" w pozycji nr 74
2013-08-26 07:18:00 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-26 07:18:33 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/230/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim " w pozycji nr 75
2013-08-26 07:18:34 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-28 08:25:31 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 26.08.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-08-28 08:25:53 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-08-28 08:33:24 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX/227/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wym" na "Uchwała Nr XXIX/227/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie określenia zasad udzielania i rozmi
2013-08-28 08:33:25 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-09-02 08:23:04 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 02.09.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-09-02 08:23:08 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-09-02 08:25:06 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/229/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wolborzu" w pozycji nr 78
2013-09-02 08:25:19 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:16:24 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 01.10.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-10-01 14:16:44 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:16:59 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "239" w pozycji nr 80
2013-10-01 14:17:00 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:17:12 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "240" w pozycji nr 81
2013-10-01 14:17:14 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:17:25 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "244" w pozycji nr 82
2013-10-01 14:17:26 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:18:17 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "239" na "Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego."
2013-10-01 14:18:17 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:18:37 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "240" na "Uchwała Nr XXXI/240/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Domu Dziecka w Sulejowie."
2013-10-01 14:18:39 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-10-01 14:19:02 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "244" na "Uchwała Nr XXXI/244/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/149/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2012 roku dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych"
2013-10-01 14:19:03 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-11-25 10:23:35 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 22.11.2013 rok" w pozycji nr 1
2013-11-25 10:24:02 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2013-11-25 10:26:27 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVI/205/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2013-2016" w pozycji nr 84
2013-11-25 10:26:51 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-02-18 09:49:57 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXV/270/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowania pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia " w pozycji nr 85
2014-02-18 10:25:17 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-02-19 08:23:01 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 18.02.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-02-19 08:23:07 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-03-04 08:44:54 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.03.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-03-04 08:45:15 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-03-04 08:46:50 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXV/268/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 88
2014-03-04 08:47:23 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-03-04 08:47:47 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXV/269/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 89
2014-03-04 08:47:48 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-05-23 12:12:04 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/287/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego oraz try" w pozycji nr 90
2014-05-23 12:12:29 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-05-23 12:56:47 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 23.05.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-05-23 12:56:53 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-05-23 13:24:47 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXVIII/287/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego oraz try" na "Uchwała Nr XXXVIII/287/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
2014-05-23 13:24:49 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-04 10:13:37 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "290" w pozycji nr 92
2014-07-04 10:13:37 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-04 10:14:05 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "290" na "Uchwała Nr XXXVIII/290/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego."
2014-07-04 10:14:07 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-07 13:15:31 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.07.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-07-07 13:15:36 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-11 10:11:25 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "294" w pozycji nr 94
2014-07-11 10:11:26 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-11 10:11:39 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "295" w pozycji nr 95
2014-07-11 10:11:41 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-11 10:12:12 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "294" na "Uchwała Nr XXXIX/294/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim "
2014-07-11 10:12:13 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-11 10:12:35 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "295" na "Uchwała Nr XXXIX/295/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie likwidacji szkół w Powiecie Piotrkowskim "
2014-07-11 10:12:36 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-07-14 10:02:18 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.07.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-07-14 10:02:37 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-08-21 13:19:36 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XL/304/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Powiatu Piotrkowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym." w pozycji nr 97
2014-08-21 13:26:11 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-08-25 14:50:43 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 22.08.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-08-25 14:50:58 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-09-26 10:00:31 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 25.09.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-09-26 10:00:38 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-09-26 10:13:52 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/310/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego oraz trybu i" w pozycji nr 100
2014-09-26 10:13:54 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-11-04 09:05:23 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLII/317/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 września 2014 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1510E Wolbórz - Żywocin kategorii drogi powiatowej." w pozycji nr 101
2014-11-04 09:05:47 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-11-06 15:37:47 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.11.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-11-06 15:38:32 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-12-30 09:33:15 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/322/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpien" w pozycji nr 103
2014-12-30 09:33:17 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-12-30 09:38:23 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-12-30 09:39:24 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XLIII/322/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpien" na "Uchwała Nr XLIII/322/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu p
2014-12-30 09:39:25 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2014-12-30 13:24:07 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 30.12.2014 rok" w pozycji nr 1
2014-12-30 13:24:22 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-05 10:36:55 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/22/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 105
2015-02-05 10:37:10 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-05 10:39:03 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/23/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowania pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięci" w pozycji nr 106
2015-02-05 10:39:14 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-05 10:53:41 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/23/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowania pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięci" na "Uchwała Nr IV/23/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowania pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usun
2015-02-05 10:53:42 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-09 14:18:09 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 05.02.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-02-09 14:18:26 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-25 08:30:25 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr V/30/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego." w pozycji nr 108
2015-02-25 08:30:26 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-25 08:35:49 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr V/30/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr V/30/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego"
2015-02-25 08:35:49 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-02-25 11:59:06 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 25.02.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-02-25 11:59:19 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-04-28 14:18:00 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VI/39/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." w pozycji nr 110
2015-04-28 14:18:03 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-04-30 09:01:32 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 28.04.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-04-30 09:02:19 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-05-27 14:27:46 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/50/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego." w pozycji nr 112
2015-05-27 14:27:47 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-06-01 09:24:24 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 27.05.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-06-01 09:24:31 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-06-11 11:33:16 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." w pozycji nr 114
2015-06-11 11:34:12 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-06-12 11:17:49 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 11.06.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-06-12 11:17:56 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-10-22 08:53:41 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenie warunków i zasad korzystani" w pozycji nr 116
2015-10-22 08:53:41 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-10-22 08:54:42 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz określenie warunków i zasad korzystani" na "Uchwała Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski o
2015-10-22 08:54:43 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-10-22 09:00:29 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XI/77/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskiego." w pozycji nr 116
2015-10-22 09:00:32 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-10-26 11:39:42 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 22.10.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-10-26 11:39:50 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-12-01 08:23:23 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XII/92/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1530E Kamocin – Karlin i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych." w pozycji nr 119
2015-12-01 08:23:26 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2015-12-02 10:12:35 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 01.12.2015 rok" w pozycji nr 1
2015-12-02 10:12:40 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-01-27 14:45:34 Małgorzata Mikołajczyk Przesunięto załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.03.2014 rok" na pozycję nr 1
2016-01-27 14:45:42 Małgorzata Mikołajczyk Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 27.01.2016 r." w pozycji nr 95
2016-01-27 14:45:46 Małgorzata Mikołajczyk Aktualizacja
2016-01-27 14:53:39 Małgorzata Mikołajczyk Przesunięto załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 27.01.2016 r." na pozycję nr 1
2016-01-27 14:53:40 Małgorzata Mikołajczyk Przesunięto załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski - na dzień 04.03.2014 rok" na pozycję nr 17
2016-01-27 14:53:48 Małgorzata Mikołajczyk Aktualizacja
2016-01-27 15:26:25 Małgorzata Mikołajczyk Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/122/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego oraz trybu i " w pozycji nr 122
2016-01-27 15:26:26 Małgorzata Mikołajczyk Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych" w pozycji nr 123
2016-01-27 15:26:27 Małgorzata Mikołajczyk Aktualizacja
2016-02-29 10:26:41 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." w pozycji nr 124
2016-02-29 10:26:42 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-02-29 10:27:10 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/121/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Powiatu Piotrkowskiego." w pozycji nr 125
2016-02-29 10:27:13 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-02-29 10:27:47 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/125/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięc" w pozycji nr 126
2016-02-29 10:28:05 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-03-01 08:50:03 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-03-01 12:18:53 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 29.02.2016 r." w pozycji nr 1
2016-03-01 12:18:59 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-03-03 14:19:15 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-04-20 10:08:57 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVII/135/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/117/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotne" w pozycji nr 128
2016-04-20 10:09:02 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-04-20 10:09:19 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 129
2016-04-20 10:09:27 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-04-21 14:59:48 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 20.04.2016 r." w pozycji nr 1
2016-04-21 14:59:54 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-06-16 10:25:38 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIX/147/16 w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2016 – 2025” " w pozycji nr 131
2016-06-16 10:25:40 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-06-16 10:32:16 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XIX/147/16 w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2016 – 2025” " na "Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2016 – 2025” "
2016-06-16 10:32:16 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-06-16 10:45:39 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 13.06.2016 r. " w pozycji nr 1
2016-06-16 10:45:45 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-07-12 09:46:10 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XX/156/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych" w pozycji nr 133
2016-07-12 09:46:13 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-07-12 09:46:44 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XX/157/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1530E Kamocin - Karlin na terenie gminy Grabica i zaliczenia do kategorii dróg gminnych" w pozycji nr 134
2016-07-12 09:46:45 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-07-12 09:47:21 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XX/159/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz okr" w pozycji nr 135
2016-07-12 09:47:23 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-07-12 09:48:01 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XX/160/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2016 roku" w pozycji nr 136
2016-07-12 09:48:06 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-07-12 09:50:21 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XX/159/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Piotrkowski oraz okr" na "Uchwała Nr XX/159/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarz
2016-07-12 09:50:22 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-07-12 12:43:54 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 12.07.2016 r. " w pozycji nr 1
2016-07-12 12:44:08 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-08-08 08:01:32 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim " w pozycji nr 138
2016-08-08 08:01:33 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-08-09 09:09:58 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "" w pozycji nr 1
2016-08-09 09:10:08 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-08-09 09:10:18 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "" na "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 08.08.2016 r. "
2016-08-09 09:10:18 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-10-18 10:05:23 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXII/174/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 września 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1534E Piotrków Trybunalski - Kafar i zaliczenia do kategorii dróg gminnych" w pozycji nr 140
2016-10-18 10:05:30 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-10-18 10:06:01 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXII/175/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 września 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1535E Wolbórz - Lubiaszów do drogi 1522E na terenie gminy Wolbórz i zaliczenia jej do kategorii dróg gminn" w pozycji nr 141
2016-10-18 10:06:04 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-10-18 10:06:37 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXII/177/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 142
2016-10-18 10:06:39 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-10-18 13:30:20 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 18.10.2016 r. " w pozycji nr 1
2016-10-18 13:30:20 Sylwia Tokarska Przesunięto załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 08.08.2016 r. " na pozycję nr 2
2016-10-18 13:31:45 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-12-02 11:30:28 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXII/177/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" na "Uchwała Nr XXIV/186/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim "
2016-12-02 11:30:29 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2016-12-02 11:33:10 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 02.12.2016 r. " w pozycji nr 1
2016-12-02 11:33:18 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-01-23 11:39:20 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 18.01.2017 r. " w pozycji nr 1
2017-01-23 11:39:29 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-01-23 11:57:47 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXV/197/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskiego." w pozycji nr 146
2017-01-23 11:57:53 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-01-23 11:58:14 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." w pozycji nr 147
2017-01-23 11:59:04 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-01-23 11:59:36 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczeg" w pozycji nr 148
2017-01-23 11:59:37 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-01-23 12:00:10 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXV/204/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, " w pozycji nr 149
2017-01-23 12:00:11 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-01-23 12:02:59 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/197/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskiego." na "Uchwała Nr XXV/197/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskieg
2017-01-23 12:02:59 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim." na "Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim"
2017-01-23 12:02:59 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczeg" na "Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulam
2017-01-23 12:02:59 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXV/204/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, " na "Uchwała Nr XXV/204/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 r. w sprawie określenia
2017-01-23 12:03:00 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 09:48:37 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 30.05.2017 r. " w pozycji nr 1
2017-06-02 11:43:27 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:45:24 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjny" w pozycji nr 151
2017-06-02 11:45:25 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:46:05 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia p" w pozycji nr 152
2017-06-02 11:46:17 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:49:59 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/222/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" w pozycji nr 153
2017-06-02 11:50:45 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:51:37 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVII/225/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania " w pozycji nr 154
2017-06-02 11:51:39 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:52:36 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/231/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Piotrkowskiego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z no" w pozycji nr 155
2017-06-02 11:52:39 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:53:29 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/232/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starost" w pozycji nr 156
2017-06-02 11:53:31 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 11:54:23 Sylwia Tokarska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXX/247/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego" w pozycji nr 157
2017-06-02 11:56:35 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 12:06:58 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjny" na "Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określ
2017-06-02 12:06:59 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 12:07:57 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia p" na "Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięc
2017-06-02 12:07:58 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 12:10:04 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/231/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Piotrkowskiego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z no" na "Uchwała Nr XXVIII/231/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Piotrkowskiego oraz ustalenia si
2017-06-02 12:10:05 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 12:11:01 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVIII/232/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starost" na "Uchwała Nr XXVIII/232/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
2017-06-02 12:11:02 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 12:12:19 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXX/247/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego" na "Uchwała Nr XXX/247/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego"
2017-06-02 12:12:20 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2017-06-02 12:14:10 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacji przystanków " na "Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia lokalizacj
2017-06-02 12:14:10 Sylwia Tokarska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia" na "Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia,
2017-06-02 12:14:11 Sylwia Tokarska Aktualizacja
2018-03-09 13:22:52 Rafał Staśkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski na dzień 02.03.2018 r." w pozycji nr 1
2018-03-09 13:23:19 Rafał Staśkiewicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij