Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2011 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Wózkiem jezdniowym do pracy" (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Powiat Piotrkowski stawia na kierowców" (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie zasad zapewniania pracownikom okularów korygujących wzrok (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie odwołania i powołania na zastępstwo Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Piotrkowskiego w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia w sprawie zasad zapewniania pracownikom okularów korygujących wzrok (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie powołania komisji do podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację archiwalną A i dokumentację niearchiwalną oraz do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania Zespołu ds przeprowadzenia oceny funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w oparciu o metodę "Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego" (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (299.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia i wprowadzenia "Regulaminu w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych" (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ustalenia i wprowadzenia "Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego " (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim za 2010 rok (282.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2011 o zdjęciu z ewidencji należności przedawnionych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminów oraz procedur kontroli zarządczej (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Powiatu Piotrkowskiego do spraw Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej pn. "Wydawanie i rejestrowanie upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń obowiązków i odpowiedzialności" w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (334.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Majkowice (459.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie powołania zespołu realizującego na terenie powiatu piotrkowskiego zadania pod nazwą "Widzę - Reaguję 2010" (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2001 z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (439.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Piotrkowski (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Piotrkowskiego (514.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania dokumentacji w ramach konkursu priorytetowego (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie powołania koordynatora programu Wspólna Metoda Oceny (CAF), osoby wspierającej działania koordynatora oraz zespołu samooceny CAF (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej WOLBÓRZ - obszar wiejski (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku zarządzenia ewakuacji I stopnia i opracowania gminnego planu ewakuacji II stopnia (281.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania dokumentacji oraz zarządzania projektem w ramach konkursu priorytetowego (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie powołania zespołów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (305.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Powiatowego Zespołu Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej (577.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (232.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Moszczenica gm. Moszczenica (374.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego księgowego w Wydziale Finansowo - Księgowym (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie ustalenia i wprowadzenia "Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego " (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przyjęcia Programu aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi "Praca - sposób na aktywność " (637.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2010 Starosty Piotrkowskiego z dnia 27.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia ubioru służbowego dla poszczególnych pracowników w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (337.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (422.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie ustanowienia Polityki Jakości i Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (268.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Piotrkowskim (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (252.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie korzystania z oprogramowania komputerowego w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (177.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała
Data utworzenia:2011-01-03 10:58:01
Wprowadził do systemu:Sylwia Więckowska
Data wprowadzenia:2011-01-26 10:34:39
Opublikował:Kierownik Wydziału Organizacyjnego Dorota Niciak
Data publikacji:2011-01-26 10:33:55
Ostatnia zmiana:2016-03-03 12:18:32
Ilość wyświetleń:6118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij