Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014

Załączniki

Uchwała Nr 1 z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2010 rok (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2 z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3 z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie parku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4 z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/2004 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2010 rok (171.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie wyboru banku (15.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 588/2010 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 589/2010 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie umorzenia odsetek (14.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Profesjonalny pracownik Powiatu Piotrkowskiego" (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Geodecie Powiatowemu (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie przekazania Domowi Pomocy Społecznej w Łochyńsku ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2010 rok (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Widzę-Reaguję 2011" (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych nakładów poniesionych na budowę chodnika na drodze powiatowej (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19 z dnia 12 stycznia 2011 r w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20 z dnia 12 stycznia 2011 r zmieniająca Uchwałę Nr 591/2010 (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21 z dnia 12 stycznia r zmieniająca Uchwałę Nr 3/2010 (16.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22 z dnia 12 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Piotrkowskiego (138.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23 z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 588/2010 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24 z dnia 25 stycznia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25 z dnia 25 stycznia 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Uczeń z kwalifikacjami" (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26 z dnia 25 stycznia 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27 z dnia 25 stycznia 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28 z dnia 9 lutego 2011 r w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29 z dnia 9 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Szkoła nowych kwalifikacji" (147.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Lepszy start w przyszłość " (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31 z dnia 9 lutego 2011 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego (323.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32 z dnia 16 lutego 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Mój własny sposób" (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim nakładów poniesionych na budowę chodnika (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36 z dnia 11 marca 2011 r w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37 z dnia 11 marca 2011 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (577.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38 z dnia 11 marca 2011 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39 z dnia 11 marca 2011 r w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w Powiecie Piotrkowskim w 2011 roku (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40 z dnia 22 marca 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego (477.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41 z dnia 22 marca 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Z myślą o kliencie" (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42 z dnia 31 marca 2011 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (293.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43 z dnia 31 marca 2011 r w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46 z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie zawarcia ugody przed sądowej pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Tadeuszem Muriaszem właścicielem Firmy Wielobranżowej (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44 z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45 z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie przyjęcia oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulejowie za 2010 rok (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47 z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (333.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48 z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49 z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50 z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie opinii dotyczącej uchwalenia Uchwały XXXIV/205/2005 z dnia 30 marca 2005 roku Rady Gminy Moszczenica (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie przyjęcia darowizny aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację światłowodowego kabla telekomunikacyjnego na działce stanowiącej własność Powiatu (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011- 2014 (307.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57 z dnia 4 maja 2011 r w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58 z dnia 17 maja 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59 z dnia 17 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacji i Zasad Pobytu w Mieszkaniu Chronionym Ośrodka Interwencji Kryzysowej (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60 z dnia 17 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia Zasad Organizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61 z dnia 17 maja 2011 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62 z dnia 17 maja 2011 r w sprawie struktury organizacyjnej Wydziałów i komórek równorzędnych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (122.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63 z dnia 31 maja 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64 z dnia 31 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Pokonaj bariery" (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65 z dnia 31 maja 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu na działce stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66 z dnia 31 maja 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie kolejnej umowy najmu (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67 z dnia 31 maja 2011 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (555.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie delegowania przedstawicieli Powiatu Piotrkowskiego do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Bud-uj Razem" (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie delegowania przedstawicieli Powiatu Piotrkowskiego do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Bud-uj Razem" (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie delegowania przedstawicieli Powiatu Piotrkowskiego do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Bud-uj Razem" (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 74 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 75 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 76 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie powołania Komisji do oszacowania wartości gruntów zajętych pod drogi powiatowe (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 77 z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 78 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (569.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 79 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (109.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 80 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Dbamy o standard usług " (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 81 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 82 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza centralnego ogrzewania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 83 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie określenia wysokości kosztów, które zobowiązany jest wpłacić najemca lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Bujnach (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 84 z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (750kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 85 z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 86 z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 87 z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie przekazania Domowi Pomocy Społecznej w Łochyńsku ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 88 z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 89 z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rozprza za okres 2009 - 2010" (752.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 90 z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 91 z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011 - 2017. (943.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 92 z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 93 z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 94 z dnia 26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim do bezpłatnego używania części dzierżawionej nieruchomości (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 94 A z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi umową darowizny kserokopiarki Kyocera stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (153.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 95 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (335.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 96 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ręczno za okres 2009-2010 (170.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 97 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Bujnach (718.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 98 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych w Bujnach (835.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 99 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały nr 241/2005 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (222.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 100 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały nr 112/2004 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (166.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 101 z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Czarnocinie (604.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 102 z dnia 19 sierpnia 2011 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 103 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (509.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 104 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na budowę kopuły geodezyjnej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Wolborzu (228.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 105 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie określenia wysokości kosztów , które zobowiązany jest wpłacić najemca lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Bujnach (523.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 106 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na projektowaną lokalizację sieci i przyłączy cieplnych na działce stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (232.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 107 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie przyjęcia protokołu Komisji do oszacowania wartości gruntów zajętych pod drogi powiatowe (15.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 108 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (202.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 109 z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie upoważnienia Pani Ewy Grzesiak do nawiązania stosunku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie z Panem Rafałem Czajką (197.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110 z dnia 20 września 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 111 z dnia 20 września 2011 r w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 (997.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 112 z dnia 20 września 2011 r w sprawie udzielenia Staroście Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim upoważnienia do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (187.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 113 z dnia 20 września 2011 r w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 114 z dnia 20 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Kwalifikacje zawodowe" (239.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 115 z dnia 20 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Szkoła stawia na kwalifikacje" (238.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 116 z dnia 20 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Stawiam na siebie" (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 117 z dnia 20 września 2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr 14 w Bujnach (949.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 118 z dnia 20 września 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr 529/2010 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 lipca 2010 roku (482.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 119 z dnia 20 września 2011 r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 6 (254.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 120 z dnia 27 września 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (995.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 121 z dnia 27 września 2011 r w sprawie zwrotu na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Bujnach (221.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 122 z dnia 27 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Alternatywny 50+" (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 123 z dnia 27 września 2011 r w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gorzkowice za okres 2009-2010" (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 124 z dnia 27 września 2011 r w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rolniczego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (203.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 125 z dnia 27 wrzenia 2011 r w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rolniczego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 126 z dnia 27 września 2011 r w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 127 z dnia 5 października 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (584.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 128 z dnia 5 października 2011 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 129 z dnia 5 października 2011 r w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów za okres 2009-2010" (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 130 z dnia 5 października 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 131 z dnia 5 października 2011 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Kwalifikacje do pracy II" (193.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 132 z dnia 5 października 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 133 z dnia 5 października 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (138.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 134 z dnia 18 października 2011 r w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do gospodarowania mieniem powiatu (475.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 135 z dnia 18 października 2011 r w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wola Krzysztoporska za okres 2009 - 2010" (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 136 z dnia 18 października 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 137 z dnia 18 października 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bujnach (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 138 z dnia 18 października 2011 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu (273kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 139 z dnia 18 października 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczenia szatni w budynku ZSP w Szydłowie (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 140 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej 38 (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 141 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie przekazania nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 142 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymalnej kwoty dofinansowania (442kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 143 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu (312.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 144 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 145 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami położonymi w Łochyńsku, stanowiącymi własność Powiatu Piotrkowskiego (524.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 146 z dnia 3 listopada 2011 r w sprawie upoważnienia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 147 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 148 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2012 - 2018 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 149 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 150 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie upoważnienia wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu do gospodarowania mieniem powiatu (418.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 151 z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2012-2018 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 152 z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wymianę pokrycia dachu na budynku magazynowym w Bujnach (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 153 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 154 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie urządzenia wodnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 155 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego do dysponowania w zakresie zwykłego zarządu (386.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 156 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (385kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 157 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 158 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 159 z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr 137/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bujnach (390.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 160 z dnia 7 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku internatu w Bujnach (244.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 161 z dnia 7 grudnia 2011 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2012 (976.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 162 z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Czarnocinie, stanowiącą własność Powiatu Piotrkowskiego (554kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 163 z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia dla celów wyceny szacunkowych wartości 1 m2 gruntów Powiatu Piotrkowskiego zajętych pod drogi (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 164 z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 165 z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (227.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 166 z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie powołania "Zespołu do spraw monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego" (450.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 167 z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (280.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 168 z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 169 z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 170 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 171 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 172 z dnia 9 stycznia 2012 r w sprawie uzgodnienia zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 173 z dnia 9 stycznia 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Piotrkowskiego (597.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 174 z dnia 9 stycznia 2012 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim do przeprowadzenia inwestycji (243.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 175 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Bujnach (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 176 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/1 i 743/2 (785.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 177 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1799/24 i 1799/26, położonej w Czarnocinie (703.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 178 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu (260.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 179 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (256.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 180 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie upoważnienia Pana Pawła Gilera Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do zawierania porozumień (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 181 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwienia spraw z zakresu dysponowania środkami PEFRON (269.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 182 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Kolonii Szydłów, obręb Kolonia Szydłów, gmina Grabica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki (832.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 183 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach (223.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 184 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (867kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 185 z dnia 24 stycznia 2012 r w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Piotrkowskiemu odrębnymi ustawami (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 186 z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (464.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 187 z dnia 9 lutego 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 188 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie ustalenia zasad postępowania z ruchomościami, które stały się własnością Powiatu Piotrkowskiego na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz Powiatu (241kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 189 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Bujny (229.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 190 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (945.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 191 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 192 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 193 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie umorzenia odsetek przysługujących Powiatowi Piotrkowskiemu od Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (248.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 194 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego do dysponowania w zakresie zwykłego zarządu (530kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 195 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku oraz upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (242.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 196 z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie upoważnienia Pana Stanisława Cubały Starosty Powiatu Piotrkowskiego oraz Pana Grzegorza Adamczyka Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego do zawarcia porozumienia (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 197 z dnia 6 marca 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (544.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 198 z dnia 20 marca 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (644kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 199 z dnia 20 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie kolejnej umowy najmu (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 200 z dnia 20 marca 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011 2014 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 201 z dnia 20 marca 2012 r w sprawie określenia wysokości kosztów, które zobowiązany jest wpłacić przyszły nabywca nieruchomości niezabudowanej położonej w Czarnocinie (449.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 202 z dnia 26 marca 2012 r w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania poszczególnych rodzajów zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 203 z dnia 30 marca 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 204 z dnia 30 marca 2012 r w sprawie ustalenia na 2012 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (604.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 205 z dnia 30 marca 2012 r w sprawie uzgodnienia zawodów w szkołach prowadzonych przez powiat piotrkowski (599kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 206 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 207 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego do dysponowania w zakresie zwykłego zarządu (221.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 208 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Bujnach (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 209 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę przyłączy gazu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, położonej w Wolborzu (439.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 210 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (767.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 211 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie przyjęcia oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulejowie za 2011 rok (969.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 212 z dnia 17 kwietnia 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" (259.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 213 z dnia 30 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 214 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/11 położonej w obrębie Bujny (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 215 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (246.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 216 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (234.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 217 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (231.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 218 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 219 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Na dobry początek" (258.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 220 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 221 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2012 - 2019 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 222 z dnia 15 maja 2012 r w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek (256.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 223 z dnia 15 maja 2012 r zmieniająca Uchwałę Nr 243/2005 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Sulejowie (788.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 224 z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 6 (275.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 225 z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim umową darowizny zestawu komputerowego i dwóch monitorów stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (411kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 226 z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Bujnach (936.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 227 z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a (217.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 229 z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa dokumentów komunikacyjnyc (370.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 228 z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 230 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 231 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 232 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 233 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Bujnach (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 234 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 235 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Skotnikach (1016.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 236 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Kalejdoskop możliwości" (256.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 237 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Zacznij od nowa" (262.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 238 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 239 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Piotrkowskiego do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Piotrkowskiej Komunikacji Samochodowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (190.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 240 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (194.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 241 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (197kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 242 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 243 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego do dysponowania w zakresie zwykłego zarządu (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 244 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 245 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Piotrkowskiemu samochodu osobowego marki Opel Corsa C o nr rejestracyjnym EPI 77GR (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 246 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w mieście Wolbórz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1536/2 (779kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 247 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (878kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 248 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugich przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Bujnach (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 249 z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 250 z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/1, położonej w obrębie Gąski, gmina Wola Krzysztoporska (418.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 251 z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 743/3, położonej w obrębie Bujny, gmina Wola Krzysztoporska (400.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 252 z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na budowę projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Piotrkowskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim (553.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 253 z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 254 z dnia 14 sierpnia 2012 r w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 124/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rolniczego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 255 z dnia 14 sierpnia 2012 r w sprawie wysokości wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 256 z dnia 14 sierpnia 2012 r w sprawie upoważnienia Pana Pawła Gilera - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PEFRON (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 257 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (224.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 258 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 259 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie umorzenia odsetek przysługujących Powiatowi Piotrkowskiemu od Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (217.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 260 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie ustalenia w pierwszym przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Bujnach (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 261 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na remont muru granicznego usytuowanego na nieruchomości położonej w Wolborzu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1025, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 262 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Usługa ubezpieczenia Powiatu Piotrkowskiego (386kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 263 z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (198.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 264 z dnia 31 sierpnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (593.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 265 z dnia 11 września 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Niewykluczeni do 30" (258.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 266 z dnia 11 września 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Ucz się i pracuj - wsparcie edukacji dorosłych" (265.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 267 z dnia 11 września 2012 r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę - części dachu budynku znajdującego się na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 472/5 , położonej w Piotrkowie Trybunalskim (219.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 268 z dnia 25 września 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 269 z dnia 25 września 2012 r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę - części dachu budynku znajdującego się na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 472/5, położonej w Piotrkowie Trybunalskim (221kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 270 z dnia 2 października 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 271 z dnia 2 października 2012 r w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (962.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 272 z dnia 2 października 2012 r w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania ze środków PFRON dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrkowski w 2012 roku (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 273 z dnia 2 października 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki części południowej garażu wraz z wzmocnieniem konstrukcji pozostałej części budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Bujnach (251.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 274 z dnia 23 października 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr 204/2012 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe (428.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 275 z dnia 23 października 2012 r w sprawie przyjęcia i konstrukcji projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 276 z dnia 23 października 2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa dystrybucji energii (369.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 277 z dnia 23 października 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 278 z dnia 23 października 2012 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie do zawarcia umowy w sprawie współfinansowania kosztów eksploatacji zespołu boisk (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 279 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy (753.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 280 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie utwardzenia na części powierzchni nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 6 (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 281 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim samochodu osobowego marki Opel Corsa C 1,2 o nr rejestracyjnym EP 37020 (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 282 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w powiecie piotrkowskim w 2012 roku (213.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 283 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, położonej w Czarnocinie, służebnością gruntową (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 284 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1774/2 położonej w Czarnocinie (946.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 285 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 286 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (12.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 287 z dnia 14 listopada 2012 r w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2013 - 2022 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 288 z dnia 23 listopada 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu klatki schodowej w Pawilonie II w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (211.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 289 z dnia 23 listopada 2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Sulejowie (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 290 z dnia 23 listopada 2012 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 291 z dnia 23 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 454/2, położonej w Skotnikach (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 292 z dnia 23 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Czarnocinie (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 293 z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb (208.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 294 z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim (401.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 295 z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (220.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 296 z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze - tj. kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego" (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 297 z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 298 z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku (999.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 299 z dnia 10 grudnia 2012 r w sprawie odroczenia spłaty pożyczek udzielonych Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (216.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 300 z dnia 10 grudnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 301 z dnia 10 grudnia 2012 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze w pełnym wymiarze czasu pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 302 z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 286/2012 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 303 z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 287/2012 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2013 - 2022 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 304 z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 305 z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, ustalenia wysokości zaliczki i ogłoszenia rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 306 z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Bujnach (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 307 z dnia 17 grudnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 308 z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 309 z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie przekazania Szkole Podstawowej w Gorzkowicach umową darowizny 5 zestawów komputerowych stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 310 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok (875.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 311 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem do Uchwały w sprawie WPF na lata 2012 - 2019 (283.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 312 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim i ustalenia wysokości wynagrodzenia (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 313 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim nakładów poniesionych na remont drogi powiatowej nr 3925E Wola Kotowska - Plucice, gm. Gorzkowice (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 314 z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 315 z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 316 z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim (693.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 317 z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie powołania oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 318 z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie powołania "Zespołu do spraw przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim" (227.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 319 z dnia 15 stycznia 2013 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim do przeprowadzenia inwestycji (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 320 z dnia 15 stycznia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, obręb 24 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 234, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskie (519.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 321 z dnia 15 stycznia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury (232.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 322 z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 (261kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 323 z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (176.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 324 z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (726.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 325 z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (456.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 326 z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego (214.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 327 z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Sulejowie (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 328 z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 124/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rolniczego (221.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 329 z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim (208.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 330 z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 331 z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1022.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 332 z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski udziału w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dmowskiego nr 47 w formie darowizny (263.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 333 z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Roosevelta nr 5 w formie darowizny (263.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 334 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie zatwierdzenia "Zasad przyznawania dofinansowania poszczególnych rodzajów zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013" (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 335 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (226.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 336 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Czarnocinie (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 337 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skotnikach (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 338 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Czarnocinie przy ul. Reymonta (948.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 339 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Grota Roweckiego w formie darowizny (267.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 340 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie umorzenia odsetek przysługujących Powiatowi Piotrkowskiemu od Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (277.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 341 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 342 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 295/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego (269.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 343 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów (308.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 344 z dnia 18 marca 2013 r w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego używanego przez Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (920kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 345 z dnia 18 marca 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 346 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2017 zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 347 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim (223.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 348 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011 - 2014 (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 349 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 350 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Czarnocinie, obręb Czarnocin , gmina Czarnocin, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 351 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Bądź kowalem swojego losu" (317.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 352 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Od pomysłu do realizacji" (320.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 353 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 354 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały nr 283/2012 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (357.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 355 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie przyjęcia oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulejowie za 2012 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 356 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim (464.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 357 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Piotrkowskiego do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Piotrkowskiej Komunikacji Samochodowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (236.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 358 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie powołania oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 359 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości rolnej (264.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 360 z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości rolnej (263.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 361 z dnia 6 maja 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 362 z dnia 6 maja 2013 r w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim czterech komputerów i dziesięciu krzeseł stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (575.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 363 z dnia 6 maja 2013 r w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu wieloletniego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 364 z dnia 6 maja 2013 r w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów (344.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 365 z dnia 14 maja 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 366 z dnia 14 maja 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie oraz udzielenia upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu " Kompetencje kluczowe drogą do kariery" (274.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 367 z dnia 14 maja 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu " Kompetencje do pracy" (292.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 368 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu wieloletniego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (629.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 369 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 370 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie ustalenia na 2013 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (688.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 371 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2013 -2017 (307.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 372 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie przekazania Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim mienia ruchomego zakupionego przez Powiat Piotrkowski dla potrzeb Poradni (746.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 373 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 374 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Krok do aktywności" (317.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 375 z dnia 7 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Nowe perspektywy" (312.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 376 z dnia 7 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywność szansą dla młodych" (317.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 377 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 339/2013 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Piotrkowski zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim (234.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 378 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 379 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Czarnocinie przy ul. Głównej 148 A obręb Czarnocin gmina Czarnocin (909.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 380 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 425/2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim (342.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 381 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skotnikach (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 382 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na gruncie stanowiącym własność Powiatu Piotrkowskiego (566.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 383 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bujnach oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 743/2 (879.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 384 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (281.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 385 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (282.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 386 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Czarnocinie (287kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 387 z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 388 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie sporządzenia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego za okres 2011 – 2012 „ (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 389 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie modernizacji dwóch kotłowni olejowych na pellet w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku oraz upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (259.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 390 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie upoważnienia na przeprowadzenie postępowania przetargowego (208kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 391 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 392 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bujnach oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4 i 743/5 (892.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 393 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowań w 2013 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd „ realizowanego przez Powiat Piotrkowski (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 394 z dnia 2 lipca 2013 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 395 z dnia 4 lipca 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 396 z dnia 4 lipca 2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sulejowie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 397 z dnia 11 lipca 2013 r w sprawie ogłoszenia przetargu uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu zabudowanej nieruchomości w Sulejowie (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 398 z dnia 30 lipca 2013 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 399 z dnia 30 lipca 2013 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 400 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (229.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 401 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (233.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 402 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Czarnocinie (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 403 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 404 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie upoważnienia Pana Pawła Gilera – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (297.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 405 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie upoważnienia Pani Danuty Ratajskiej – Kierownika Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (265kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 406 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługującej Powiatowi Piotrkowskiemu od Trawa Rolowana Plantacja Czarnocin sp. z o.o. (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 407 z dnia 6 sierpnia 2013 r w sprawie opinii dla Ząrzadu Powiatu Opoczyńskiego w przedmiocie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej (202.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 408 z dnia 22 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 w Czarnocinie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 409 z dnia 22 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Bujnach (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 410 z dnia 22 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 411 z dnia 22 sierpnia 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Urząd otwarty na nowe wyzwania" (328.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 412 z dnia 28 sierpnia 2013 r w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu na dzierżawę zabudowanej nieruchomości w Sulejowie (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 413 z dnia 12 września 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 414 z dnia 12 września 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (245.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 415 z dnia 12 września 2013 r w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011-2014 (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 416 z dnia 26 września 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 417 z dnia 26 września 2013 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2013 – 2022 (491.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 418 z dnia 26 września 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Czarnocinie oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1790/5 i 1790/6 (937.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 419 z dnia 26 września 2013 r w sprawie powołania zespołów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2020 (798.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 420 z dnia 26 września 2013 r w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (276.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 421 z dnia 26 września 2013 r w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (255.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 422 z dnia 26 września 2013 r w sprawie powołania likwidatora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Domu Dziecka w Sulejowie (503.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 423 z dnia 26 września 2013 r w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na rok 2014 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 424 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (254.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 425 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie przyjęcia przez Powiat Piotrkowski samochodu osobowego marki Citroen Z JUMPER 22HDI COMBI o nr rejestracyjnym EPI 75EC od Domu Dziecka w likwidacji w Sulejowie (215.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 426 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 125/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rolniczego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie (266.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 427 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 428 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Czarnocinie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 429 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 430 z dnia 15 październik 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Piotrkowskiego w zakresie realizacji „Programu wyrównania różnic między regionami II” w obszarze G „Wyrównujmy Szanse” (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 431 z dnia 7 listopada 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 432 z dnia 7 listopada 2013 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Domu Dziecka w Sulejowie w likwidacji (253.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 433 z dnia 7 listopada 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przejścia kabla energii elektrycznej przez działkę stanowiącą własność Powiatu Piotrkowskiego oznaczoną w ewidencji gruntów nr 788/6 położoną w Bujnach (331.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 434 z dnia 15 listopada 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Czarnocinie oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 1799/20, 1799/25, 1799/27 i 1799/23 stanowiącej własność Powiatu (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 435 z dnia 15 listopada 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 436 z dnia 15 listopada 2013 r w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (208.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 437 z dnia 15 listopada 2013 r w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2022 (210kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 438 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 439 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Skotnikach stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego przeznaczonej do oddania (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 440 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gąskach (1023kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 441 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki budynków baraków typu NAMYSŁÓW oraz demontaż komina stalowego usytuowanych na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 1102/1 i 1098 w Wolborzu (320.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 442 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargu (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 443 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 444 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie zmiany uchwały nr 370/2013 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustalenia na 2013 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe (545.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 445 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 446 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę - części dachu budynku znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 472/5 położonej w Piotrkowie Trybunalskim (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 447 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 448 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątkowego (192.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 449 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie przejęcia przez Powiat Piotrkowski samochodu osobowego marki Opel Corsa od Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (222.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 450 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie przekazania przez Powiat Piotrkowski samochodu osobowego marki Opel Corsa od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (241.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 451 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 2 przy ul Kubusia Puchatka 1 w Sulejowie (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 452 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (354.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 453 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu polegającego na wykonaniu właściwej wentylacji mechanicznej w sanitariach uczniowskich, wykonaniu portierni dla woźnej, wykonaniu remontu sanitariów (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 454 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu polegającego na wykonaniu remontu łazienki w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (234.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 455 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 456 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem do Uchwały w sprawie WPF na lata 2013 – 2022 (272.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 457 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie umorzenia odsetek przysługujących Powiatowi Piotrkowskiemu od Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (219.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 458 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie odroczenia spłaty pożyczek udzielonych Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 459 z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 460 z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 437/2013 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2013 r w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2022 (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 461 z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 436/2013 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2013 r w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (254.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 462 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Piotrkowskiego (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 463 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (190.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 464 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 465 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 466 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 467 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok (859.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 468 z dnia 10 stycznia 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (707.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 469 z dnia 10 stycznia 2014 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (212.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 470 z dnia 10 stycznia 2014 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 oraz przyjęcia Regulaminu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 471 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie ogłoszenia przetargu, uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy, uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę zabudowanej (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 472 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 473 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 474 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Bujnach obręb Bujny gmina Wola Krzysztoporska stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (804.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 475 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 476 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 (273.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 477 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 roku (830kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 478 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 743/1 położonej w obrębie Bujny (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 479 z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie zatwierdzenia projektu „ Czas dla Aktywnych” (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 480 z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 481 z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sulejowie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę (868.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 482 z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (753.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 483 z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę fragmentu budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (239.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 484 z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji o nazwie: „Dostosowanie budynku Internatu B Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 485 z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania o nazwie: „Dostosowanie budynku Internatu B Zespołu Szkół Rolnicze Centrum (262.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 486 z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 487 z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 488 z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie udzielenia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu (209.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 489 z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw w imieniu Powiatu (228.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 490 z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1219/4 położonej w obrębie 10 miasta Wolborza (1021.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 491 z dnia 6 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia przetargu uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 492 z dnia 6 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 493 z dnia 6 marca 2014 r w sprawie zatwierdzenia „Zasad przyznawania dofinansowania poszczególnych rodzajów zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014” (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 494 z dnia 6 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (211.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 495 z dnia 6 marca 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (890.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 496 z dnia 6 marca 2014 r w sprawie zmian uchwały nr 389/2013 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie modernizacji dwóch kotłowni (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 497 z dnia 20 marca 2014 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego (241.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 498 z dnia 20 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 499 z dnia 20 marca 2014 r w sprawie przyjęcia oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulejowie za 2013 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 500 z dnia 20 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie (249.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 501 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie określenia wysokości kosztów które zobowiązany jest wpłacić najemca lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Bujnach (546.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 502 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (203.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 503 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rozprza na lata 2014 2017” (172kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 504 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw w imieniu Powiatu (238.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 505 z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 506 z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 507 z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim (648.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 508 z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (785.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 509 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie ustalenia na 2014 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (608.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 510 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1022.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 511 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego – samochodu osobowego marki Opel Astra II Classic 1.6 GL KAT (204.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 512 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż składników majątku ruchomego – samochodu osobowego marki Opel Astra II Classic 1.6 GL KAT (210.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 513 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Piotrkowskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim (266.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 514 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie zatwierdzenia „Zasad przyznawania dofinansowań w 2014 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 515 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie zatwierdzenia projektu „Stawiam na kwalifikacje” (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 516 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie uzgodnienia zawodów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 517 z dnia 23 kwietnia 2014 r w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinka drogi krajowej do kategorii drogi powiatowej (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 518 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie sprzętu sportowego, używanego dotychczas przez szkołę na podstawie umowy użyczenia (736.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 519 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr 241/2005 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (279.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 520 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach ustnych nieograniczonych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Czarnocinie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 521 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gąskach (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 522 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr 18 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Bujnach (988.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 523 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie umorzenia odsetek przysługujących Powiatowi Piotrkowskiemu od Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (237.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 524 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 525 z dnia 3 czerwca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (243.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 526 z dnia 3 czerwca 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1020kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 527 z dnia 3 czerwca 2014 r w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu, uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy, uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 528 z dnia 3 czerwca 2014 r w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy, uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 529 z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (208.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 530 z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 531 z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie zaopiniowania projektu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2014 – 2017” (229.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 532 z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 533 z dnia 23 czerwca 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (798.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 534 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie drzew z terenu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 234 (402.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 535 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach ustnych ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 536 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (244.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 537 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 538 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 539 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (857.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 540 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 541 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (945kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 542 z dnia 3 lipca 2014 r w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” (557.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 543 z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (867.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 544 z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2022 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 545 z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczego Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 546 z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu budynku internatu Zespołu Szkól Rolniczych w Czarnocinie (257kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 547 z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie zatwierdzenia zmiany „Zasad przyznawania dofinansowań w 2014 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Piotrkowskiego” (446.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 548 z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 549 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 550 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (377.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 551 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2017 zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 552 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 788/6 o pow. 0,0262 ha, położonej w obr. Bujny, gm. Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 553 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Czarnocinie, działka nr 1799/14 (726.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 554 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi umową darowizny przenośnego sprzętu komputerowego (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 555 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania przez Powiat Piotrkowski sprzętu po zlikwidowanym Domu Dziecka w Sulejowie Gminie Rozprza (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 556 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania przez Powiat Piotrkowski sprzętu po zlikwidowanym Domu Dziecka w Sulejowie Domowi Pomocy Społecznej w Łochyńsku (733.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 557 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania przez Powiat Piotrkowski sprzętu po zlikwidowanym Domu Dziecka w Sulejowie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Moszczenicy (517kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 558 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania przez Powiat Piotrkowski kosiarko - ciągnika po zlikwidowanym Domu Dziecka w Sulejowie (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 559 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 560 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (728.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 561 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (915.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 562 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzkowice na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021” (429.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 563 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie umorzenia odsetek przysługujących Powiatowi Piotrkowskiemu z tytułu udzielonej pożyczki Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 564 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu (397kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 565 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 566 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 567 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przejścia kabla energii elektrycznej na części nieruchomości położonej w Skotnikach (240.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 568 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie umorzenia pożyczek udzielonych Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (247.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 569 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Sulejowie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 570 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014 – 2017 (253.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 571 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (771.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 572 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (251.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 573 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Pawła Gilera Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi (198kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 574 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Piotrkowskiego w zakresie realizacji „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G „Wyrównujemy szanse II” (203.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 575 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi (193.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 576 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu na sprzedaż nieruchomości (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 577 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 578 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 579 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (990.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 580 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę – części dachu budynku znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 472/5 (231.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 581 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę – części dachu budynku znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 472/5 (232.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 582 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 583 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 584 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Pana Pawła Gilera – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” w obszarze D (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 585 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 509/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia na 2014 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie (472kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 586 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 587 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 588 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Wolborzu oznaczonej działką ewidencyjną nr 1219/6 (742.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 589 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego uchwalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy uchwalenia wysokości wadium oraz uchwalenia regulaminu (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 590 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania przyczepy kołowej nr rej. PTA 799V rok produkcji 1976 będącej na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (218.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 591 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 592 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 593 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2022 (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 594 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Piotrkowskiego
Data utworzenia:2010-12-10 08:18:55
Wprowadził do systemu:Sylwia Tokarska
Data wprowadzenia:2010-12-14 12:53:13
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego
Data publikacji:2010-12-14 12:53:14
Ostatnia zmiana:2016-04-29 10:21:24
Ilość wyświetleń:7702

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij