Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Uchwały Zarządu Powiatu 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Załączniki

Uchwała Nr 1 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w ZS CKU w Czarnocinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi Powiatu Piotrkowskiego (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gąskach stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego. (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (1006.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania problemów w polskim rolnictwie (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7 z dnia 21 grudnia 2018 roku w spraqwie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 746 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu WPF Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019-2026 (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 747 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem do Uchwały w sprawie WPF (87.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania w formie darowizny PCMiD urządzeń na Oddział Noworadków oraz Oddział Chorób Wewnetrznych dla celów działalności oddziałów szpitalnych (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (686.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w wyniku monitoringu w ZS CKU w Wolborzu (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Piotrkowskiego w Związku Powiatów Polskich (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (386.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pani Agaty Wojtani Kierownikowi Wydziału Transportu i Ruchu Drogowego (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku dydaktycznego usytuowanego na nieruchomności położonej w Czarnocinie (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie upowaznienia do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zezwoleń do korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz działań w zakresie okreslenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w ZSP CKU w Szydłowie (229.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składnika majatku ruchomego (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustelenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (720.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29 z dnia 31 stycznia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu Polska Cyfrowa (950.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (412kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (482.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (335.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej położonej na terenie gminy Wolbórz do kategorii dróg gminnych (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawiie wydania opinii o zaliczeniu drogi w miejscowości Bujny oraz ul. Północna w miejscowości Wola Krzysztoporska do kategorii dróg gminnych (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (319.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (1022.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim (579.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza energetycznego, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntówq numerem 210, położonej w obr. 8 miasta Sulejów (645.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wybopru partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005.18 (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (369kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2019 roku (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynków usytuowanych na nieruchomości położonej w Wolborzu będącej w trwałym zarządzie ZS CKU w Wolborzu (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (619.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (751.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działek do kategorii dróg gminnych (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (589.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu budżetu (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Piotrkowskiego do Zespołu Zarządzającego realizacją porozumienia o utworzeniu Konsorcjum (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 630 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego (497.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gąskach (329.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (535.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wskazania Członków Zarządu upoważnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciaganiu kredytów i pożyczek (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (554.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu do spraw organizacji Powiatowego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Piotrkowie (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 (748.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę deszczowni szpulowej, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 74 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 75 zdnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (764.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 76 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (367.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 77 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKU w Wolborzu (374.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 78 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 79 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w roku 2019 (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 80 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert (555.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 81 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (435kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 82 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 83 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 84 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w czwartych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie (376.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 85 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 86 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 87 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 88 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 89 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKU w Wolborzu (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 90 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 91 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 88.2019 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2019 w (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 92 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad przyznawania dofinansowań w 2019 roku w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiat Piotrkowski. (442.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr 93 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3 na wynajęcie podmiotowi niepublicznemu powierzchni Bloku Operacyjnego (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 94 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 95 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą włąsnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 96 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą włąsnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 97 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą włąsnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 98 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie opracowania projektu podziału nieruchomości, w obrębie Bujny (367.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 99 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (278.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 100 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Piotrkowskiego (265.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 101 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (364kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 103 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (927kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 104 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Rozprza w miejscowości Niechcice (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 105 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Wolborzu (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 106 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS CKU w Wolborzu umowy użyczenia nieruchomości (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 107 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego Powiatowego Urzedu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim pt. W kierunku pracy (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 108 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 76.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku i Nr 882019 z dnia 16 maja 2019 roku (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 109 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (322.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 110 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 111 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Rozprza (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 112 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 (964.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 113 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego (964.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 114 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS CKP w Bujnach (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anetta Wróbel-Nowakowska
Data utworzenia:2019-02-11 08:48:58
Wprowadził do systemu:Stanisław Stepień
Data wprowadzenia:2018-12-04 12:20:33
Opublikował:Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anetta Wróbel-Nowakowska
Data publikacji:2018-12-04 12:23:04
Ostatnia zmiana:2019-06-19 12:14:13
Ilość wyświetleń:1257

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij