Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Uchwały Zarządu Powiatu 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Załączniki

Uchwała Nr 1 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w ZS CKU w Czarnocinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi Powiatu Piotrkowskiego (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gąskach stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego. (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (1006.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania problemów w polskim rolnictwie (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7 z dnia 21 grudnia 2018 roku w spraqwie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 746 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu WPF Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019-2026 (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 747 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem do Uchwały w sprawie WPF (87.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania w formie darowizny PCMiD urządzeń na Oddział Noworadków oraz Oddział Chorób Wewnetrznych dla celów działalności oddziałów szpitalnych (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2018 rok (686.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w wyniku monitoringu w ZS CKU w Wolborzu (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Piotrkowskiego w Związku Powiatów Polskich (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (386.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pani Agaty Wojtani Kierownikowi Wydziału Transportu i Ruchu Drogowego (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku dydaktycznego usytuowanego na nieruchomności położonej w Czarnocinie (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie upowaznienia do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zezwoleń do korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz działań w zakresie okreslenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w ZSP CKU w Szydłowie (229.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składnika majatku ruchomego (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustelenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (720.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29 z dnia 31 stycznia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu Polska Cyfrowa (950.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 lutego 2019 roku (354.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego (370.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (482.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (335.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej położonej na terenie gminy Wolbórz do kategorii dróg gminnych (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawiie wydania opinii o zaliczeniu drogi w miejscowości Bujny oraz ul. Północna w miejscowości Wola Krzysztoporska do kategorii dróg gminnych (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (319.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie (1022.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2019 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Powiatu Piotrkowskiego na cele budowlane. (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anetta Wróbel-Nowakowska
Data utworzenia:2019-02-11 08:48:58
Wprowadził do systemu:Marcin Nieśmiałek
Data wprowadzenia:2018-12-04 12:20:33
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2018-12-04 12:23:04
Ostatnia zmiana:2019-03-07 14:33:41
Ilość wyświetleń:488

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij