Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa od 2018

Załączniki

Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 02.03.2018r. wydana została dla Inwestora PROLOGIS POLAND REIT Sp. z o.o. i PROLOGIS POLAND CI (P) Sp. z o.o. decyzja 132-2018 o zmianie pozwolenia na budowę (365.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 23.02.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Elektrownia PV 5 Sp. z o. o. w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 1/2018 z dnia 12.03.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (834.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 12.03.2018r. wydana została dla Inwestora Gminy Wola Krzysztoporska decyzja 152/2018 o zmianie pozwolenia na budowę (360.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 09.02.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Dariusza Badek o wydanie pozwolenia na budowę (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 15.02.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Agnieszki Skrobek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 14.03.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Justyny Wlaźniak o wydanie pozwolenia na budowę (241.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 19.04.2018 r. wydana została dla Inwestora Dariusza Badka decyzja nr 229/2018 o pozwoleniu na budowę (276.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 23.04.2018 r. została wydana dla Inwestora Elektrownia PV 5 Sp. z o. o. decyzja nr 235/2018 dnia 23.04.2018r. o pozwoleniu na budowę (258.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 08.03.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Plan Europe Sp. z o.o. w zakresie zmiany pozwolenia na budowę (326.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (445.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 22.12.2017r. do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Wola Krzysztoporska o zmianę decyzji nr 53/2010 z dnia 28.01.2010r. Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę (288.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 14.05.2018r. wydana została dla Inwestora Justyny Wlaźniak decyzja nr 312/2018 o pozwoleniu na budowę (269.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 18.05.2018r. wydana została dla Inwestora Agnieszki Skrobek, decyzja nr 327/2018 o pozwoleniu na budowę (245.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 11.05.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Tadeusza Pyć w sprawie ustalenia pozwolenia na budowę (250.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 27.04.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora KWAT-POL Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę (232.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 2/2018 z dnia 08.06.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (380.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 08.06.2018r. wydana została dla Inwestora Gminy Wola Krzysztoporska decyzja nr 393/2018 o zmianie pozwolenia na budowę (317.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 25.05.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Agnieszki i Tomasza Maciejek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (239.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 08.06.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Sławomira Oleksiewicza w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (285.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 19.06.2018 r. została wydana dla Inwestora Tadeusza Pyć, decyzja nr 448/2018 o pozwoleniu na budowę (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 21.06.2018 r. została wydana dla Inwestora Agnieszki Skrobek, decyzja nr 136/IN/2018 o uchyleniu pozwolenia na budowę (247.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 28.06.2018r wydana została dla Inwestora KWAT-POL Sp. z o.o. decyzja nr 477.2018 o pozwoleniu na budowę (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków polegającej na budowie: hali technologicznej kompostowni, reaktora biologicznego, ... na działkach mr 183/9, 1119, 1106/4 , 1106/5, 1106/13 odręb 0003, miasto Wolbórz (383.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 11.07.2018 r. została wydana dla Inwestora Sławomira Oleksiewicza decyzja o pozwoleniu na budowę (292kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że dnia 14.06.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 24.07.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Agnieszki i Marcina Bilariusz o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (354.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana dla Inwestora Gminy Wolbórz, decyzja nr 583/2018 w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków (445.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 20.07.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora Agaty i Marka Rozwandowicz w sprawie pozwolenia na budowę na działce nr ew. 249 obręb 0021 Podolin (242.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice na odcinku Bazar - Mierzyn od km 5+351 km do km 10+223 km mb (649.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2 budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 84 DJP każdy, 2 zamkniętych zbiorników na gnojownicę o poj. 600,0 m3 każd, ... na działce nr ew. 112 obręb Lutosławice Szlacheckie, gmina Grabica (362kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z wewnetrznym układem komunikacji i parkowania ... na działkach nr ewid. 1590/3, 1594/3, 1593/1, 1592/2, 1592/1, obr. 0008, m. Wolbórz oraza działce nr ewi (340.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 23.08.2018 r. została wydana dla Inwestora Agaty i Marka Rozwandowicz decyzja nr 654/2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budynek inwentarski ... nr ew. 249 obręb 0021 Podolin, gm Moszczenica (249.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 24.08.2018 r. została wydana dla Inwestora ECO VOLT Jerzy Moskała decyzja nr 656/2018 o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej na działce nr ewid. 636, obręb Dęba, gmina Ręczno (280kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 16.08.2018 r. wpłynął wniosek Agnieszki Skrobek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Wola Niechcicka Stara, nr ewid działki 103, gmina Rozprza (227.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 03.09.2018 r. została wydana dla Inwestora Agnieszki i Tomasza Maciejek decyzja nr 696/2018 pozwolenie na budowę; dwa budynki inwentarskie - chlewnie, nr ew. 166 i 167 obręb 0009 Gościmowice II, gm Moszcz (242.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 03.08.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek P3 Piotrków Park Sp. z o.o. o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (240.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 17.09.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice na odcinku Bazar - Mierzyn od km 5+351 do km 10+223 (561kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali magazynowej nr 1 - etap 3 w ramach budowy Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3 Piotrków, na działkach nr ew. 3/8, 3/10, 3/19, ...Wola Bykowska gm Gr (290.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 14.08.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek P3 Piotrków Park Sp. z.o.o. o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę hali magazynowej nr 11 na działce nr ew. 1/39 obręb 0040 Wola Bykowska, gmina Grabica or (284.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 25.09.2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek inwestora Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na budowę nr 629/2018 (268.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali magazynowej nr 11 w ramach budowy "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3" na działkach nr ew. 1/39, 2/9, 71, 1/40, 2/10. Wola Bykowska gm Grabica (337kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbudowę hali magazynowej nr 9 w ramach budowy "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3" na działce nr ew. 2/9, Wola Bykowska gm Grabica (257kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 31.10.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek, w sprawie zmiany decyzji nr 398/2012 z dnia 30.05.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II, nr ewid. 438/2, obręb Majków, gmina Wo (326.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż dnia 14.11.2018 r. wydana zostła dla inwestora Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. decyzji nr 930/2018 w zakresie zmiany pozwolenia na budowę nr 629/2018 (317.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 19.10.2018r. wydana została decyzja nr 861/2018 o pozwoleniu na budowę chlewni 126 DJP ... w miejscowości Wola Niechcicka Stara nr ewid. 103 gmina Rozprza (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 16.11.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na budowę nr 321/2017 z dnia 26.05.2017r. gruntów nr 1/4, obręb 0001, Wolbórz (248.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w dniu 28.11.2018r. wydana została decyzja nr 981/2018 o pozwoleniu na rozbudowę hali magazynowej nr 9 na działce nr ew. 2/9, obręb 0040 Wola Bykowska, gmina Grabica (314.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 25.10.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 27.11.2018r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej nr ew. 78, obręb 0008 Gościmowi (274.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 30.11.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek P3 Piotrków Park sp.z o.o. o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na: rozbudowę hali magazynowej nr 9, nr ew. 2/9 obręb 0040 Wola Bykowska, gm. Grabica (251.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 05.12.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek w sprawie zmiany ostatecznej decyzji NR 12/2013 w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego na działce nr ew. 210 obręb 28 Srock Prywatny gm. Moszcz (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 5/2016 z dnia 31.03.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, iż w dniu 19.12.2018 r.została wydana decyzja nr 1030/2018 w sprawie pozwolenia na budowę we wsi Gościmowice Drugie działka nr 78, obręb 0008 Gościmowice I, gm. Moszczenica (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AB.6740.1084.2018.NS INFORMACJA (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AB.6740.1084.2018.NS Karta (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana pozwolenia na budowę hali nr 11 w Woli Bykowskiej (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana pozwolenia na rozbudowę hali nr 9 w Woli Bykowskiej (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana pozwolenia na rozbudowę hali nr 9 w Woli Bykowskiej (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Zofia Librowska
Data utworzenia:2019-01-15 13:57:56
Wprowadził do systemu:Marcin Nieśmiałek
Data wprowadzenia:2018-08-06 11:12:09
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2018-08-06 11:20:09
Ostatnia zmiana:2019-01-15 13:58:53
Ilość wyświetleń:820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij