Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2018 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 1 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2018 rok (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (669.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (516.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego (308.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzialalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim w 2017 roku (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia pracowników PUP w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dostepu do informacji niejawnych (216.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (629.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11 z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (276.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. współpracy z Generalnymn Inspektorem Informacji Finansowej (227.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych do wydania opinii w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Wydziale GG (10.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do prowadzenia Listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postepowaniach administracyjnych prowadzonych w Starostwie (420.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie postępowania z dokumentacją wytworzoną przez pracowników Starostwa Powiatowego (638.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (359.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, uzywania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia treści Polityki Bezpieczeństwa Informacji zatwierdzenia do stosowania Zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (327.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjetych zasad (polityki) rachunkowości (28.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie instrukcji kasowej (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw rynku pracy (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (286.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych (485.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Zespołu do spraw gospodarki odpadami w Powiecie Piotrkowskim (512.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Rady seniorów Powiatu Piotrkowskiego I kadencji (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (249.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych (237.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego członków Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego I kadencji (395.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (270.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34 z dnia 12 września w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (272.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35 z dnia 20 września w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego (323.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (309.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustanowienia treści Polityki Bezpieczeństwa Informacji (331.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania (560.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39 z dnia 19 października w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa oraz powołania K (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 października 2018 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot leśnych (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność firmy Górażdże Kruszywa Sp. z o. o., Polgrunt Sp. z o.o. (270.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących Skarbu Państwa (258.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6.2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (268.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (221.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacji do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (123.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego - Stanisław Cubała
Data utworzenia:2018-01-04 11:47:02
Wprowadził do systemu:Marcin Nieśmiałek
Data wprowadzenia:2018-01-16 11:47:06
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2018-01-16 11:59:52
Ostatnia zmiana:2018-12-17 10:06:25
Ilość wyświetleń:1392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij