Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2017 rok (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru w Wydziale Organizacyjnym (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustanowienia treści Polityki Bezpieczeństwa Informacji, zatwierdzenia do stosowania Zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz powołania Pełnomocnika Starosty Powiatu Piotrkowskiego do spraw Systemu (338.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2017 roku w sprawie odwołania i powołania nowych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (518.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora (290.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (9.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego (300.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (29.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (300.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (273.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie odwołania Pani Henryki Gawrońskiej ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 dotyczącego wprowadzenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (666.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2016 roku (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego (476.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (283.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (283.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (276.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia schematu procedury przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2010 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania podczas przeprowadzania kontroli (227.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru (280.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (296.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 22/2014 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad obejmowania patronatem honorowym przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie procedury naboru (293kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (287.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Przygłów i Nowa Wieś w gminie Sulejów (526.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/ 2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego (297kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (307.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru (267.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/2016 w sprawie ustalenia i wprowadzenia „Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” oraz „Regulaminu przyznawania dofin (479.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim na 2017 rok (247.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40A/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (276.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2017 o zdjęciu z ewidencji przedawnionych należności z tytułu opłat melioracyjnych (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/ 2017 w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na terenie powiatu piotrkowskiego (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie organizacji, funkcjonownaia i rozwijania POAL na terenie powiatu piotrkowskiego (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za święto przypadające w sobotę (361.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej (358.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołu zaangażowanego w realizacje projektu (425.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania zespołów tematycznych (578.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (276.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Powiecie Piotrkowskim (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu piotrkowskiego (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (408.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 58 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu w celu dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym (445.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (927kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania. (683.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (272.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za święto przypadające w sobotę (355.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego - Stanisław Cubała
Data utworzenia:2017-01-09 08:43:32
Wprowadził do systemu:Sylwia Tokarska
Data wprowadzenia:2017-01-11 08:42:32
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2017-01-11 08:42:32
Ostatnia zmiana:2018-01-05 09:43:39
Ilość wyświetleń:1425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij