Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2016 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2016 rok (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (276.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania, planowania i doradztwa w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (191.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie ustalenia i wprowadzenia „Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” oraz „Regulaminu przyznawania dofinansowania na podjecie działalności (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie wprowadzenia „Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim” (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Biurze Ruchu Drogowego (271.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim w 2015 roku (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie planu dochodów budżetu państwa (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2015 Starosty Powiatu Piotrkowskiego w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu wdrożenia i realizacji projektu „Twoje serce Twoim życiem” (245.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Witów i Kłudzice w Gm. SULEJÓW (394.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie sposobu postępowania w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w związku z działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kałek w Gminie Sulejów (511.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/16 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Piotrkowskiego (276.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (280.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru w Wydziale Organizacyjnym (275.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji, Mienia i Rozwoju Powiatu (283.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (283.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw promocji i ochrony zdrowia (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Piotrkowskiego (725.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum Usług Wspólnych (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kolonia Zalesice w gminie Sulejów (536.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (504.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego (293.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (284.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.compressed (15.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw polityki informacyjnej Powiatu Piotrkowskiego (173.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (287.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty (279kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (285kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kolonia Witów w gminie Sulejów (498.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (286.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie powołania zespołu zaangażowanego w realizację projektu „Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w Powiecie Piotrkowskim” (666.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2016 roku w sprawie przeprowadzenia powiatowych ćwiczeń praktycznych z zakresu zarządzania kryzysowego (441kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2016 roku w sprawie opłat za wykonywanie kopii dokumentów na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (556kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2016 roku w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 20/2016 Starosty Powiatu Piotrkowskiego w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw promocji i ochrony zdrowia (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (303.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (288.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej (373.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym na 2016 rok (254.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego (468.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na potrzeby realizacji projektu (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty ds. kontroli zarządczej (411.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością (293.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (704.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego - Stanisław Cubała
Data utworzenia:2016-02-17 15:34:11
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mikołajczyk
Data wprowadzenia:2016-02-17 15:34:27
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2016-02-17 15:37:56
Ostatnia zmiana:2016-12-28 09:05:34
Ilość wyświetleń:1560

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij