Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2015 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2015 rok (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (221.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie powołania zespołów tematycznych dla opracowania szczegółowych rozwiązań dla celów operacyjnych określonych w „Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2020” (457.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie odwołania i powołania nowych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (209.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora (stanowisko ds. prowadzenia i udostępniania powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego) (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie ustalenia i wprowadzenia „Regulaminu w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych” (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania zespołu ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Piotrkowskiego (246.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim w 2014 roku (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie planu dochodów budżetu państwa (411.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie zmiany rocznego planu wewnętrznych auditów jakości wg wymagań normy PN-EN ISO 9001-2009 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 (289.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie powołania Komisji ds. organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych na terenie powiatu piotrkowskiego (375.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2015 – 2019 (387.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie wprowadzenia „Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.” (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa (221.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (228.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie zmiany „Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb” (246.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (404kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2015 rok (384.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (465kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie określenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za święta przypadające w sobotę (399.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym KARGAŁ LAS w Gm. WOLA KRZYSZTOPORSKA (530.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej na materiały archiwalne Kategorii A i dokumentację niearchiwalną kategorii B (365.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Komunikacji (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie zmiany godzin pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (179.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie odwołania Zarządzenia w sprawie zmiany godzin pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (170.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie kontroli procedury złożenia wniosku o wydanie uprawnień diagnosty oraz procedury jego wycofania (277.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacja zadań (425.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu wdrożenia i realizacji projektu pn.: „Twoje serce Twoim życiem – Program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób serca” (553.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb (213.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (197.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (211.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (368.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim na potrzeby realizacji projektu (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim na 2015 rok (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania komisji do spraw odbioru i weryfikacji materiałów powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kargał Las (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego” (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 w sprawie określenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za święta przypadające w sobotę (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (371.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (386.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiecie Piotrkowskim (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (284.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie powołania komisji do spraw odbioru i weryfikacji materiałów powstałych w wyniku wykonania II etapu prac geodezyjnych dotyczących kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jeżów i Wola (369.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustanowienia treści Polityki Bezpieczeństwa Informacji, zatwierdzenia do stosowania Zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz powołania Pełnomocnika Starosty Powiatu Piotrkowskiego do spraw Systemu Zarządza (322kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania zespołu w celu dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosku złożonego przez Stowarzyszenie „ Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym” o dofinansowanie ze środków PEFRON kosztów wynikających ze zwiększenia licz (396kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (730.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała
Data utworzenia:2015-01-08 14:49:41
Wprowadził do systemu:Sylwia Tokarska
Data wprowadzenia:2015-01-28 14:49:57
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2015-01-28 14:50:22
Ostatnia zmiana:2016-03-03 12:19:17
Ilość wyświetleń:2270

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij