Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2013 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (343.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2013 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2012" (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji nieaktualnych druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie ustalenia i wprowadzenia "Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego" oraz "Regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności (13.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim w 2012 roku (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (524kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (315.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego" oraz "Rocznego planu kontroli wewnętrznej na rok 2013" (270.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Studzianki (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (213.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice gmina Gorzkowice (481.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (334.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (239kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2012 Starosty Powiatu Piotrkowskiego w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Piotrkowskiego (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (191.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Sulejowie (460.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2001 z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (196.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (209.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2013 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (401.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie wdrożenia, utrzymania i monitorowania w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji (813.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa (262kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie odwołania i powołania nowych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (434.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (239.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej (349.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie ustalenia „Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim” (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zdjęcia z ewidencji należności przedawnionych z tytułu opłat melioracyjnych (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Zespołu ds. analizy ofert w zakresie recertyfikowania i nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie (263.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piotrkowie (240.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie legalności decyzji wydanej w imieniu Starosty Piotrkowskiego z dnia 18 lipca 2012 roku Nr RS-V.6222.1.2012 (247.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie powołania komisji do spraw odbioru i kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (435.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (164.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie ustanowienia treści trzeciej edycji Polityki Jakości Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (780.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie ustanowienia treści czwartej edycji Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (21.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie zatwierdzenia trzecich edycji procedur systemowych: " Nadzór nad dokumentami", "Nadzór nad zapisami" i "Nadzór nad produktem niezgodnym" Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2013 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie legalności decyzji (188.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Mąkolice (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (443.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim ustalonego Zarządzeniem Nr 34/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego - Stanisław Cubała
Data utworzenia:2013-01-02 13:30:41
Wprowadził do systemu:Sylwia Tokarska
Data wprowadzenia:2013-01-16 13:30:20
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Piotr Wojtysiak
Data publikacji:2013-01-16 13:30:41
Ostatnia zmiana:2016-03-03 12:18:51
Ilość wyświetleń:2410

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij